Inrikesdepartementet. K. M:t har 17 dec 1970 förordnat t. f. exp.chefen i socialdep :t, hovr.rådet i Svea hovr. Ingrid Hilding att fr. o. m. 1 jan. 1971 t. v. vara rättschef i inrikesdep :t.

 

Industridepartementet. K. M:t har 29 dec. 1970 förordnat kanslirådet i dep:t Tony Hagström att vara dep.råd i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 11 dec. 1970 förordnat tingsdom. i Södertörns dga Lars Gummesson och rådm. i Sthlms rr Nils Edwall att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. fr. o. m. 1 jan 1971.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    17 dec. 1970 förordnat hovr.råden i Svea hovr. Kjell Ericsson och Erik Ameln att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971,
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Erik Backman, Hans Nordström, Einar Beskow och Arne Thuresson att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971,
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt-Erik Ahberg och Åke Åhström att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1971,
    29 dec. 1970 förordnat hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att vara v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 jan. 1971 t. v. t. o. m. 31 dec. 1972, samt
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1971 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Jan Freese och Lars Hultstrand, i Göta hovr. fisk:a Anders Thunved och Carl Nisser,hovr. f. Västra Sverige fisk. Jan Bökmark, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Roland Akne och i hovr. f. Övre Norrland fisk. Bertil Bodén.

 

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    4 dec. 1970 förklarat att fr. o. m. 1 jan. 1971
    den för borgm. Härje Stenberg utfärdade fullmakten att vara borgm. i Göteborgs rr skall avse tjänsten som lagman i Göteborgs tr,
    den för häradshövd. Carl-Ivar Lefwander utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Askims o. Mölndals dga skall avse tjänsten som lagman i Mölndals tr,
    den för häradshövd. Anna-Lisa Vinberg utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Hisings, Sävedals o. Kungälvs dga skall avse tjänsten som lagman i Sävedals tr,
    den för häradshövd. Bertil Koch utfärdade fullmakten att vara häradshövd.i Orusts, Tjörns o. Inlands dga skall avse tjänsten som lagman i Stenungsundstr,
    den för häradshövd. Nils Berglund utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Sunnervikens dga skall avse tjänsten som lagman i Uddevalla tr och
    den för häradshövd. Stig Rosengren utfärdade fullmakten att vara häradshövd. i Norrvikens dga skall avse tjänsten som lagman i Strömstads tr,
    11 dec. 1970 utnämnt och förflyttat häradshövd. i Östernärkes dga Torsten Ahlgren till tjänsten som lagman i Katrineholms tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förordnat t. f. tingsdom. i Oxie o. Skytts dga, ass. i rr i Malmö Bo Ericson att vara e. rådm. i Malmö tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Johan Falkman att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i Skövde tr,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Jim Josefsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som särskild inskrivn.dom. vid Södertörns tr fr. o. m. 1 jan. 1971,

 

160 Personalnotiser    17 dec. 1970 utnämnt t. f. rådm. i rr i Gävle Lennart Cavallin att vara rådm. i Gävle tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sthlms rr, ass. i rr Bertil Freyschuss att vara e. rådm. i Sthlms tr fr. o. m. 1 jan. 1971,
    s. d. förordnat t. f. rådmännen i Sthlms rr Mikael af Geijerstam, Bengt Gyllenberg och Georg Syk samt ass. i Svea hovr. Ingemar Hägglund att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Sthlms tr fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971,
    29 dec. 1970 förordnat t. f. häradshövd. i Oxie o. Skytts dga Lennart Sjövall att inneha långtidsvik. på lagmanstjänsten i Oxie o. Skytts tr fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971 samt
    s. d. förordnat ass. i rr i Malmö Bo Ericson att bestrida göromål som ank.på innehavare av tjänst som rådm. i Oxie o. Skytts tr fr. o. m. 1 jan. t. v. t. o. m. 30 juni 1971.