Åklagarväsendet. RÅ har
    11 dec. 1970 utnämnt distr.åkl. i Solna åkl.dt Sigurd Dencker att vara chefsåkl. i Nacka åkl.dt fr. o. m. 1 mars 1971 samt
    s. d. förordnat distr.åkl. i Gävle åkl.dt Lars Lundgren att fr. o. m. 1 jan. 1971 t. v. inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Bollnäs åkl.dt.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    4 dec. 1970 utnämnt t. f. polismäst. i Sollentuna polisdt Gösta Rohlin att vara polismäst. i Nacka polisdt fr. o. m. 1 febr. 1971,
    s. d. förordnat polismäst. i Jakobsbergs polisdt Mats-Erik Åbom att inneha långtidsvik. på polismäst.-tjänsten i Huddinge polisdt fr. o. m. 1 jan 1971 samt
    s. d. förordnat polisintendenten i Östersunds polisdt Hans Högberg att inneha långtidsvik. på polismäst.-tjänsten i dt.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 29 dec. 1970 entledigat överdir. Håkan Rahm från uppdraget som led. i stn samt förordnat avd.chefen Henry Sålde att vara led. i stn för tiden 1 jan. 1971—30 juni 1972.

 

Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har 29 dec. 1970 entledigat just.rådet Lennart Fredlund från uppdraget att vara led., tillika ordf., i nämnden samt förordnat just.rådet Leif Brundin att vara ordf. och dep.rådet Olof Börjeson att vara led. i nämnden för tiden 1 jan. 1971—31 dec. 1974.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 29 dec. 1970 förordnat just.rådet Carl Holmberg att vara led. och ordf. i nämnden för tiden 1 jan. 1971—31 dec. 1975 samt överläk. Yngve Holmstedt, gen.dir. Bo Martinsson, rådm. Karl-Erik Skarvall och red. Bengt Wiklund att vara led. i nämnden för samma tid.

 

Marknadsrådet. K. M:t har 29 dec. 1970 för tiden 1 jan. 1971—31 dec. 1973 förordnat till ordf. i rådet just.rådet Peter Westerlind och till v. ordf. kommerserådet Anders Lindstedt.

 

Konsumentombudsmannen. K. M:t har 4 dec. 1970 förordnat hovr.rådet Hans Bergqvist att vara konsumentombudsmannens ställföreträdare under tiden 1 jan. 1971—30 sept. 1973.
    KO har 7 dec. 1970 förordnat civ.ek. Krister Johansson att fr. o. m. 1 jan. 1971 t. v. vara byrådir. hos KO.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 11 dec. 1970 antagits Lillemor Ericson, Borås, Leif Eriksson, Sthlm, Anders Bergqvist, Kungsbacka, Jan Forkman, Malmö, Clas Ågren, Umeå, och Ingrid Dufvenmark, Visby.

 

Trycklov 3.2.71.