Statsrådsberedningen. K. M:t har 12 febr. 1971 förordnat led. av riksdagen, dir. Thage Peterson att vara statssekr. i statsrådsberedningen fr. o. m. 1 mars 1971.

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    19 febr. 1971 förordnat t.f. dep.rådet i dep:t, hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Nils Wentz att vara dep.råd i dep :t,

 

Personalnotiser 319    s. d. förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Anders Knutsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Staffan Vängby att vara kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har
    11 febr. 1971 förordnat prof. vid skogshögskolan Bertil Hållsten att biträda vattenlagsutredn. som expert,
    15 febr. 1971 förordnat fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Johan Munck att vara sekr. åt de sakk. med uppdrag att utreda frågan om högsta domstolens kansli- och föredragandeorganisation m. m. samt
    25 febr. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Trygve Hellners att vara sekr. åt de sakk. rörande lagstiftning om köp av lös egendom.

    Statsrådet Lidbom har
    5 mars 1971 tillkallat hovr.rådet Erik Borglund, tillika ordf., aukt. revisorn Sune Carlsson och skattedir. Carl-Gustaf Petersson att som sakk. verkställa fortsatt översyn av bokföringslagstiftningen samt
    8 mars 1971 tillkallat rådm. i Gotlands tr Tor Sverne att som sakk. verkställa utredning ang. barnavårdsmansinstitutionen.