Handelsdepartementet. K. M:t har 5 mars 1971 förordnat dep.sekr. Nils BörjeLeuf att vara kansliråd i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 12 mars 1971 förordnat byråchefen hos JK, hovr.rådet i Svea hovr. Per Hylander att inneha långtidsvik. på tjänsten som rev.sekr., tillika justitierevisionens ordf., fr. o. m. 15 mars t. v. dock längst t. o. m. 31 dec. 1971.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    12 febr. 1971 till hovr.lagmän utnämnt, i Svea hovr. ordf. i nedre justitierevisionen, rev.sekr. Anders Litzén och i hovr. f. Västra Sverige dep.rådet i justitiedep :t, hovr.rådet i hovr. Tomas Löfstedt,
    s. d. utnämnt t. f. lagmannen i Oxie och Skytts tr, rådm. i tr Lennart Sjövall till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge,
    19 febr. 1971 utnämnt rättschefen i försvarsdep :t, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Carl-Ivar Skarstedt och rev.sekr. Jan Ljungar att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland fr. o. m. 1 mars 1971 samt
    12 mars 1971 till hovr.lagmän i Svea hovr. utnämnt exp.chefen i kommunikationsdep :t, hovr.rådet i hovr. Eskil Hellner och t.f. överdir. hos kriminalvårdsstn, avd.chefen hos stn, hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Erik Nyman.

 

Vattenöverdomstolen. K. M:t har 19 febr. 1971 utnämnt vattenrättsingenjörerna vid rikets vattendomstolar Per Ivan Jönsson och Per Åke Udén att vara vattenrättsråd.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    12 febr. 1971 till rådmän, tillika avd.ordf., utnämnt, i Norrköpings tr rådm.i tr Georg Danckwardt och i Helsingborgs tr rådm. i tr Bo Ljungberg,
    s. d. till rådmän utnämnt, i
    Norrtälje tr ass. i Göta hovr. Ulla Stigenberg,
    Solna tr t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Georg Syk,
    Södertälje tr t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Anders Fröhling,
    Södertörns tr t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Eric Andersson,
    Uppsala tr t.f. rådm. i tr, kanslir. i jordbruksdep:t Per Hildebrand,
    Uppsala läns norra tr ass. i Svea hovr. Bo Nordström,
    Eskilstuna tr rådm. i Västerås tr Claes Levin,
    Örebro tr ass. i hovr. f. Övre Norrland Claes Ljungström,
    Norrköpings tr rådm. i Oskarshamns tr Tord Widebeck och t.f. rådm. i Norrköpings tr, ass. i tr Arne Hedenmo,
    Motala tr rådm. i förutvarande rådhusrätten i Motala Nils von Oelreich,
    Eksjö tr ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs o. Bohus län samt Älvsborgs län Gunnar Gyllenram och ass. i hovr. för Nedre Norrland Olof Bremberg,
    Ljungby tr rådm. i Bodens tr Per Olof Marke,
    Växjö tr rådm. i Östra o. Medelsta tr Ragnar Nilson, hovr.rådet i Göta hovr. Age Frennberg och ass. i Göta hovr. Anders Nordenadler,

 

320 Personalnotiser    Malmö tr rådm. i Södertälje tr Bo Lindstén,
    Uddevalla tr rådm. i Gällivare tr Katarina Alsterlund,
    Varbergs tr rådm. i förutvarande rådhusrätten i Varberg Evald Alpman,
    Borås tr ass. i hovr. f. Västra Sverige Claes Theorin,
    Sjuhäradsbygdens tr t.f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Krister Theorin,
    Arvika tr t.f. lagm. i Svegs tr, rådm. i Falköpings tr Arne Mannerstedt,
    Sunne tr t.f. rådm. i Skövde tr, ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge JohanFalkman,
    s. d. förordnat ass. i Sthlms tr Anna-Maria Eek att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Per Östlin att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Ulla Fröding att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertörns tr,
    19 febr. 1971 förlängt förordnandet för rådm. i Eskilstuna tr Bo Broman att inneha långtidsvik. på lagm.tjänsten vid tr samt
    26 febr. 1971 förordnat ass. i Malmö tr Mari-Ann Jönsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr.