Hyresnämnderna. K. M:t har 19 febr. 1971 förordnat rådm. i Örebro tr Anders Wijkström att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Värmlands län och Örebro län.

 

Polisväsendet. K. M:t har 19 febr. 1971 förordnat polisintendenten i Halmstads polisdt Gösta Persson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Kungälvs polisdt.

 

Trycklov 7.4.71.