Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    19 mars 1971 förordnat led. i lagberedningen, ass. i Svea hovr. Henry Montgomery att biträda i dep :t,
    31 mars 1971 förordnat dep.rådet Nils Wentz att biträda kreditupplysningsutredningen som expert samt
    s. d. förordnat prof. Per-Edwin Wallén att biträda 1968 års brottsmålsutredning som expert.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 19 mars 1971 förordnat ass. i Svea hovr., kanslirådet och t.f. exp.chefen i dep :t Böret Palm att vara exp.chef i dep :t.

 

Civildepartementet. K. M:t har 12 mars 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Åke Bouvin att fr. o. m. 1 maj 1971 vara kansliråd i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    2 april 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Zetterquist och rådm. i Sthlms tr Ingrid von Möller att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    16 april 1971 förordnat t.f. lagm. i Västra Hälsinglands tr Walter Matz att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Justitiekanslern. K. M:t har 19 mars 1971 förordnat rev.sekr. Sven Nyman att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos JK.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    26 mars 1971 till ass. fr. o. m. 1 april 1971 förordnat, i Svea hovr. fisk:a Edvard Nilsson och Hans Björkegren, i Göta hovr. fisk:a Staffan Hägerdal och Lars Bredin samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Gunnar Dyhre,
    16 april 1971 utnämnt kanslirådet i civildep:t, ass. i Svea hovr. Åke Bouvin att vara hovr.råd i Göta hovr. fr. o. m. 1 maj 1971,
    s. d. utnämnt och förflyttat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Börje Smedberg till en tjänst som hovr.råd i Göta hovr. fr. o. m. 1 maj 1971 samt
    s. d. utnämnt rev.sekr. Hans Gullberg att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge fr. o. m. 1 juli 1971.