400 PersonalnotiserTingsrätterna. K. M:t har
    26 mars 1971 förordnat ass. i Gbgs tr Anders Eksell att inneha långtidsvik.på en tjänst som rådm. i tr,
    2 april 1971 förordnat rådm. i Medelpads tr Lars Dixelius att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i tr,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Lars Villius att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagman i Sydöstra Hälsinglands tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. för handläggning av expropriations- och vägrättsmål inom domsagor under hovr.,
    16 april 1971 utnämnt och förflyttat utnämnde rådm. i Eksjö tr Gunnar Gyllenram till en tjänst som rådm. i Oskarshamns tr fr. o. m. 1 maj 1971,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådm. i Luleå tr Walter Friedmann till en tjänst som rådm. i Falköpings tr fr. o.m. 1 aug. 1971,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Nedre Norrland Anders Palm att vara rådm. i Norrköpings tr fr. o. m. 1 maj 1971,
    s. d. utnämnt t. f. rådm i Jämtbygdens tr, ass i hovr. f. Övre Norrland Bertil Bodén att vara rådm. i Gällivare tr samt
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Övre Norrland Richard Brännström att vara rådm. i Bodens tr fr. o. m. 1 maj 1971.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 2 april 1971 utnämnt och förflyttat ordf. i hyresnämnden för Västerbottens län, tillika chefen för hyresnämndens kansli, Gösta Boysen till en tjänst som ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs län.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har
    26 mars 1971 förordnat kanslirådet i justitiedep :t Sven Fischier att fr. o. m. 1 maj 1971 hos kriminalvårdsstn bestrida göromål som ank. på överdir. samt att tillika vara generaldir :s ställföreträdare samt
    s. d. förordnat t. f. avd.chefen hos kriminalvårdsstn, byråchefen Clas Amilon att fr. o. m. 1 maj 1971 vara avd.chef hos stn.

 

Kriminalvårdsnämnden. K. M:t har 16 april 1971 förordnat utnämnde hovr.lagm. Erik Nyman att vara led. i nämnden fr. o. m. 1 maj 1971 t. o. m. 31 dec. 1974.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    26 mars 1971 förordnat t.f. bitr. länspolischefen i Norrbottens län, polismäst. i Luleå polisdt Gunnar Isberg att inneha långtidsvik. på länspolischefstjänsten i Jämtlands län,
    s. d. förordnat polismäst. i Vetlanda polisdt Hans Roupé att vara polismäst. i Värnamo polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Eslövs polisdt Harry Laike att vara polismäst. i Ystads polisdt,
    s. d. förordnat polisintendenten i Lunds polisdt Arne Paulsson att vara polismäst. i Eslövs polisdt,
    s. d. förordnat polismäst. i Kinna polisdt Edvin Cederfeldt att vara polismäst. i Vänersborgs polisdt samt
    s. d. förordnat polismäst. i Lidingö polisdt Ola Axelson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Sollentuna polisdt.

 

Åklagarväsendet. RÅ har 19 mars 1971 utnämnt distr.åkl. i Trollhättans åkl.dt Bo Lindquist att vara chefsåkl. i Alingsås åkl.dt.

 

Universiteten. K. M:t har 19 mars 1971 utnämnt doc. vid universitetet i Sthlm, jur. dr Jan Åke Ramberg att vara bitr. professor i civilrätt vid universitetet.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 1 april 1971 antagits Monica Albrektson, Giovanni Gozzo och Per Kriström, Sthm, samt Dan Johansson och Hans-Erik Åhman, Göteborg.

 

Trycklov 12.5.71