508 DödsfallCarl Albert Brycker avled 19 jan. 1971. Han var född i Uddevalla 23 nov. 1883, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1915 och hovrättsråd 1922. 1925 blev han revisionssekreterare. Efter tjänstgöring som t. f. särskild vattenrättsdomare i Västerbygdens vattendomstol blev han 1930 häradshövding i Oppunda och Villåttinge domsaga. Efter uppnådd pensionsålder biträdde han vid JO- och JK-ämbetena.

 

Ulf Persson avled 3 febr. 1971. Han var född i Lund 15 sept. 1919, avlade stud.ex. 1938 och jur. kand.ex. i Lund 1944. 1953 disputerade han för jurisdoktorsgrad på avhandlingen Skada och värde och blev samma år docent i civilrätt. 1961 blev han preceptor och 1969 bitr. professor. Utöver avhandlingen har han publicerat ett antal uppsatser i huvudsakligen skadestånds- och försäkringsrättsliga ämnen.

 

Carl Gustaf Sven Modigh avled 4 febr. 1971. Han var född i Stockholm 5 nov. 1927, avlade stud.ex. 1948 och jur. kand.ex. i Lund 1957. Efter några års arbete på advokatbyrå tjänstgjorde han som försäkrings jurist vid Folksam men återgick sedermera till advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1966.

 

Johan Olof Odencrants avled 9 febr. 1971. Han var född i Borås 28 aug. 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1923 och hovrättsråd 1930. 1932 blev han revisionssekreterare och 1935 ånyo hovrättsråd samt 1936 häradshövding i Gudhems och Kåkinds domsaga och 1938 i Skövde domsaga.

 

Josef Ewert Storm avled 12 febr. 1971. Han var född i Skara 2 nov. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Skara. Han blev led. i samfundet 1948.

 

Per Hjalmar Fagerholm avled 24 febr. 1971. Han var född i Stockholm 31 juli 1914, avlade stud.ex. 1933, fil. kand.ex. 1936, jur. kand.ex. 1938 ochjur. lic.ex. 1942, allt i Stockholm. Efter tingstjänstgöring var han verksam som ombudsman i Försäkringstjänstemannaförbundet och därefter som direktör i Malmö Strumpfabrik AB samt Nordisk Konsultation AB. 1958 startade han egen advokatverksamhet och blev led. i samfundet. Från 1968 var han förste vice verkst. dir. i AB Cementa. Han var under åren 1945—52 ledamot av andra kammaren.

 

Carl Gustaf Yngve Carlson avled 1 mars 1971. Han var född i Örebro 17 okt. 1904, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Stockholm 1932. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Svea hovrätt tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Söderhamn, där han blev rådman 1940. Efter att ha tjänstgjort som sekr. i statens hyresråd 1944—47 blev han ånyo rådman i Söderhamn 1947. 1965 blev han tingsdomare i Sydöstra Hälsinglands domsaga.

 

Ingemar Wåhlstedt avled 1 mars 1971. Han var född i Fryksände, Värmlands län, 23 okt. 1914, avlade stud.ex. 1934, civilekonomex. 1939 och jur.

 

Dödsfall 509kand.ex. i Stockholm 1953. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Landskrona och Stockholm. Han blev led. i samfundet 1959.