Olof Fagerström avled 1 mars 1971. Han var född i Vimmerby 6 okt. 1923, avlade stud.ex. 1942 och jur. kand.ex. i Stockholm 1948. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm och Hudiksvall. Han blev led. i samfundet 1954.

 

Erik Gösta Gunnarsson Frånberg avled 20 mars 1971. Han var född i Gideå, Västernorrlands län, 5 febr. 1899, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Härnösand, Örnsköldsvik och Norrköping. Han blev led. i samfundet 1929.

 

Lars Odert Odert avled 29 mars 1971. Han var född i N. Mellby, Kristianstads län, 5 juni 1893, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1923.

 

Carl Lennart Bäckman avled 3 april 1971. Han var född i Linköping 30 mars 1919, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Uppsala 1946. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Biltrafikens arbetsgivareförbund ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1959.

 

Oscar Edvin Richter avled 14 april 1971. Han var född i Kristianstad 6 febr. 1891, avlade stud.ex. 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid rådhusrätten i Landskrona, där han blev rådman 1929.

 

 

Justitiedepartementet. K. M:t har
    30 april 1971 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Johan Leche att inneha långtidsvik. på en kanslirådstjänst i dep:t.
    Dep.chefen har
    21 april 1971 förordnat byråchefen Lorentz Vogel att biträda utredningen rörande ersättning för oriktiga frihetsberövanden som expert,
    4 maj 1971 förordnat t. f. rev.sekr. Ann-Mari Tengström att biträda utredningen om högsta domstolens kansli- och föredragandeorganisation m. m. som expert samt
    17 maj 1971 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Agne HenryOlsson att biträda i dep :t.

Statsrådet Lidbom har
    23 april 1971 förordnat ass. i Göta hovr. Anders Thunved att vara sekr.åt den sakk. med uppdrag att verkställa utredning ang. barnavårdsmansinstitutionen och 3 maj 1971 förordnat avd.dir. i socialstn Greta Wallin att som expert biträda nämnda sakk. samt
    12 maj 1971 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Göran Norrsell att vara sekr. i utredningen om fortsatt översyn av bokföringslagstiftningen.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 23 april 1971 förordnat t. f. statssekr. i dep:t, förhandlingsdir. hos statens avtalsverk Arne Aldestam att vara statssekr. i dep:t fr. o. m. 1 juli 1971.

 

Utbildningsdepartementet. Dep.chefen har 3 maj 1971 förordnat byrådir. Stig Lundgren att biträda med vissa arbetsuppgifter inom dep :t.