Ny professor ved Universitetet i Oslo. Fra 1/8 1971 er utnevnt docent juris dr Gösta E. Åqvist, Stockholm, til professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo.
    Professor Åqvist er født i Stockholm 29. okt. 1904, og tok juris kandidatexamen ved Uppsala Universitet 1929. I årene 1929—1967 var han i arbeid innen industrien, hvorav årene 1943—1967 som verkställande direktör i familieforetagendet Skofabriks AB Oscaria, Örebro. Åqvist ble jur. lic. ved Uppsala Universitet 1964 og disputerte for juris doktorgraden 7. feb. 1969 ved Stockholms Universitet. 15. april samme år ble han docent i rettshistorie ved dette universitet. Gösta Åqvist representerte folkpartiet i andra kammaren fra 1949—1953. P. L.

 

Colloquium på Elfenbenskusten. Från Elfenbenskusten har meddelats att ett colloquium under auspicier av Société Internationale de Criminologie, Société Internationale de Défense Sociale, Association Internationale de Droit Pénal och Société Internationale de Médecine Légale skall hållas i Abidjan 10—16 jan. 1972 över temat "Les méthodes scientifiques de recherche de lavérité". Närmare upplysningar kan erhållas från Cour Supréme, Abidjan. A. K.

 

Organisation för datateknik. I oktober 1969 bildades i Bryssel en internationell organisation, Interdoc, vars ändamål är att främja användning av automatisk databehandlingsteknik på rättsväsendets område. Interdoc har nyligen publicerat "Interim Bulletin nr 1", vilken bl. a. innehåller en redogörelse för pågående ADB-projekt på olika håll i världen. Bulletinen kan erhållas gratis från Kluwer Publishers, Postbus 23, Deventer, Holland. A. K.