Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1970 bestått av ombudsmannen Åke Mählberg, ordf., adv. Roland Eliason, v. ordf., länsåklagaren LennartLarsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbm., samt tingsdomaren Carl-Oscar Larson och länsassessorn Mats-Gunnar Svennung.
    Medlemsantalet är omkring 60.

 

Gefleborgs läns juristförening har under år 1970 haft tre sammankomster. Vid årsmötet den 9 juni 1970 höll adv. Wiggo Lund ett föredrag över ämnet "Om arbetet på en rättshjälpsreform". Vid en sammankomst den 22 okt. 1970 tillsammans med Gästriklands läkareförening och Gästriklands Prästsällskap höll överläkaren Arne Bergsman, Sthlm, inledningsanförande över ämnet "Narkotika". Den 7 dec. 1970 hölls en diskussion över ämnet "Likhet inför lagen" med inledningsanföranden av företrädare för domstolar, advokater, åklagare och länsstyrelse.
    Föreningens styrelse utgörs av chefsåklagaren Jan Encrantz, ordf., rådmannen Göran von Post, v. ordf., rådmannen Gunnar Arfwidsson, sekr., taxeringsintendenten Birgitta Norén, kassaförv., samt adv. Bengt Mårtenson, klubbm.
    Föreningen har omkring 80 medlemmar.

 

Västernorrlands Juristklubb har under år 1970 hållit två sammanträden, dels den 23 jan. i Sundsvall, dels den 5 juni, klubbens årsmöte, i Härnösand. Vid sammanträdet i Sundsvall talade docenten Bertil Molde över ämnet "Det officiella språket". Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar lagmannen Anders Wigelius om frågor rörande anstaltsbehandlingen inom kriminalvården.
    Styrelsen har utgjorts av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., landskamreraren Sven Wasteson, v. ordf., häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström, häradshövdingen Gunnar Seldén samt hovrättsassessorn Håkan Winberg, sekr., kassaförv. och klubbm.
    Klubben har 105 medlemmar.

 

Östersunds Juristklubb har hållit två sammanträden under år 1970, ett den 12 maj 1970 då tillfälle bjöds medlemmarna att besöka Jämtlands läns allmänna försäkringskassa varvid information om kassans verksamhet lämnades av drätseldirektören Harry Rydquist och sjukkassedirektören Hilmer Boo samt ett den 17 nov. 1970 tillsammans med Jämtlands läns Journalistförening då en diskussion ägde rum över ämnet "Pressen och juristerna" med redaktören Nils Röhne och adv. Björn Holmer som inledare.
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Gösta Heilborn Sr, ordf., drätseldirektören Harry Rydquist, v. ordf., och adv. Bengt Ekwall, sekr. tillika kassaförv.
    Klubben har ett 80-tal medlemmar.

 

Västerbottens Juristförening har under 1970 haft sex sammanträden. Den 16 febr. talade docenten Bertil Molde om "Det officiella språket", den 21 april talade presidenten Karl Sidenbladh om "Strödda synpunkter på kapning av flygplan", den 25 maj kåserade rådmannen Jan Gehlin över ämnet "Är vi kloka eller bara efterkloka?" (juristerna och deras förhållande till lagstiftningen), den 7 sept. besåg medlemmarna Umeå uthamn med hamndirektören G. Holmqvist som ciceron, den 27 okt. orienterade hovrättsrådet Bo Lid om förslaget till samhällets rättshjälp, den 24 nov. slutligen tog prof. Knut Rodhe med-

 

Personalnotiser 605lemmarna med på "Strövtåg på den internationella bolagsrättens område".
    Föreningens styrelse består av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., adv. Per-Olof Nordin, v. ordf., rådmannen Birger Lundström, sekr., bankjuristen Clas Lundqvist, kassör, assistentåklagaren Ulf Barck-Holst, klubbm., samt länsassessorn Paul Näsman.
    Föreningen har omkring 100 medlemmar.