Industridepartementet. K. M:t har 18 juni 1971 förordnat universitetslektorn vid universitetet i Sthlm Gunnar Ribrant att vara kansliråd i dep :t.

 

Lagrådet. K. M:t har 30 juni 1971 förordnat f. d. reg.rådet Frank Öhman att t. v. under den lagrådsperiod som börjar 20 sept. 1971 tjänstgöra som ledamot av lagrådet.

 

Regeringsrätten, K. M:t har 23 juli 1971 fr. o. m. 1 sept. 1971 entledigat reg.rådet Sten Wallberg, vilken utnämnts till gen.dir. och chef för bankinspektionen.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 juni 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Sven Leander, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Jan Bergendal, ass. i Sthlms tr Per Elner och rådm. i Katrineholms tr Sixten Garström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    23 juli 1971 förordnat rådm. i Sthlms tr John Westin och ass. i Svea hovr. Hans Palmcrantz att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Lagberedningen. K. M :t har 30 juni 1971 förordnat ass. i Göta hovr. Peter Löfmarck att vara sekr. i lagberedningen.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    27 maj 1971 utnämnt vattenrättsdomaren i Nedre Norrbygdens vd Lennart Persson att vara lagman i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1971,
    s. d. utnämnt lagm. i Sollentuna o. Färentuna tr Torwald Hellquist att vara lagman i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 aug. 1971,
    18 juni 1971 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Kjell Ericsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ameln att inneha långtidsvik.på en lagmanstjänst i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagman i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Backman att vara vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne och Blekinge Bengt-Erik Åhberg att vara vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Hans Nordström, Einar Beskow och Arne Thuresson att bestrida göromål som ank. på vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.råden i hovr. över Skåne och Blekinge Åke Åhström och Jan Erik Elliot att bestrida göromål som ank. på vice ordf. på avd. i hovr.,
    s. d. till assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk :a Gillis Erenius, Lars Uno Didón, Lars Frostensson och Jörgen Beck-Friis, i Göta hovr. fisk. Peter Löfmarck, i hovr. över Skåne och Blekinge fisk. Bernt Ohlin, i hovr. för Västra Sverige fisk. Elisabeth Palm, i hovr. för Nedre Norrland fisk. Björn Ekman och i hovr. för Övre Norrland fisk. Hans Jerkert,
    30 juni 1971 till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt exp.chefen i kommunikationsdep :t, ass. i hovr. Böret Palm, rättschefen i finansdep :t, ass. i hovr. Kurt Malmgren, t. f. rev.sekr., rådm. i Sthlms tr Nils Edwall, ass. i hovr. Per Lundbergh, rådm. i Sthlms tr Gunnar Grönvall och ass. i hovr. Christer Rune samt
    s. d. till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge utnämnt rådm. i Malmö tr Bert Göransson.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    27 maj 1971 utnämnt led. i lagberedningen, hovr.rådet i Göta hovr. Jan Heuman att vara rådm. i Helsingborgs tr,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Oxie o. Skytts tr, e. rådm. i Malmö tr Bo Ericson att vara rådm. i tr,

 

Personalnotiser 607    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Staffan Hägerdal att inneha långtidsvik.på en tjänst som rådm. i Norrköpings tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Stina Zackari att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Medelpads tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Lennart Grobgeld att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Södertörns tr,
    18 juni 1971 utnämnt och förflyttat rådm. i Södertälje tr Sigvard Benndorf till en tjänst som rådm. i Eksjö tr,
    s. d. förlängt förordnandena för fisk :a i Svea hovr. Bo Hedgårdh och Carl-Johan Carlsson samt ass. i hovr. för Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm., Hedgårdh i Nedansiljans tr, Carlsson i Mora tr och Arnberg i Sundsvalls tr,
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Jon Jonsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Jämtbygdens tr,
    30 juni 1971 utnämnt t. f. rådm. i Lycksele tr, ass. i hovr. för Övre Norrland Roland Wallström att vara rådm. i Luleå tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Allan Ekström att vara rådm. i Södra Roslags tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Monica Regnstrand att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sthlms tr, ass. i tr Mikael af Geijerstam att vara e. rådm. i tr,
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Sthlms tr, ass. i tr Bengt Gyllenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat var och en av t. f. rev.sekr., ass. i Sthlms tr Per Elner, ass.i Malmö tr Thorsten Lindelöf, ass. i Sthlms tr Bo Carlsson, ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg, t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Åke Holmberg och t. f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Svea hovr. Ingemar Hägglund att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Sthlms tr Anna-Maria Eek att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Per Östlin att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat ass. i Göteborgs tr Kerstin Winquist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat fisk. i Svea hovr. Inger Nilsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som särskild inskrivningsdomare vid Södra Roslags tr,
    23 juli 1971 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Arend Nordin att vara lagman i Sollentuna och Färentuna tr,
    s. d. förordnat rådm. i Bo 5 i Växjö tr Rolf Hammarström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Co 1 i tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Linköpings tr Gustav Carlsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr samt
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Helsingborgs tr Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr.