Hyresnämnderna. K. M:t har
    27 maj 1971 utnämnt och förflyttat ordf. i hyresnämnden för Norrbottens län, tillika chefen för hyresnämndens kansli Lars Lagerqvist till en tjänst som ordf. i hyresnämnden för Västerbottens län,
    30 juni 1971 förlängt förordnandet för ass. i Malmö tr Ulf Lehammar att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län samt
    23 juli 1971 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gunnar Lindh att inneha långtidsvik. på en tjänst som ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län.

 

Domstolsväsendets organisationsnämnd. K. M:t har 18 juni 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Henry Montgomery att vara chef för kansliet hos domstolsväsendets organisationsnämnd.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 27 maj 1971 förordnat kammaråkl. i Göteborgs åkl.dt Gösta Hansson att inneha långtidsvik. på tjänst som chefsåkl. i dt.

 

608 Personanlotiser    RÅ har
    9 juni 1971 utnämnt distr.åkl. i Mölndals åkl.dt Thore Persson att vara chefsåkl. i Alingsås åkl.dt,
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Örnsköldsviks åkl.dt Rune Thorö att vara chefsåkl. i dt samt
    s. d. utnämnt distr.åkl. i Hudiksvalls åkl.dt Kurt Liljedahl att vara chefsåkl.i dt.