Brottsbalken på sju främmande språk. Den svenska brottsbalken är översatt till engelska, franska, spanska, serbo-kroatiska och japanska samt delvis till tyska. Den föreligger också i manuskript på turkiska.
    De engelska och franska versionerna har utgivits år 1965 genom justitiedepartementets försorg i samband med den kriminalvårdskongress i FN-regi, som hölls i Stockholm i augusti samma år. Den engelska översättningen har gjorts av den kände kriminologen professor Thorsten Sellin, sedan år 1913 verksam vid Pennsylvaniauniversitetet i Philadelphia, med assistans av numera docenten Gillis Erenius. Professor Sellin har för övrigt också översatt barnavårdslagen till engelska. Brottsbalken — och barnavårdslagen — har översatts till franska av Michel Lambert, licencié en droit, Paris, i samarbete med numera biträdande utrikesrådet Hans Danelius. Båda dessa översättningar har försetts med ett utförligt förord av professor Ivar Strahl.
    År 1967 presenterades brottsbalken också på spanska i en juridisk skriftserie "Información juridica", utgiven i Madrid genom det spanska justitieministeriets försorg. Den har översatts av Alfonso Illescas Gómez.
    Översättningen till japanska har gjorts av professor Koichi Miyazawa vid Keio-universitetet i Tokio, som läser svenska och som verkställt och publicerat översättningen i broschyrform på uppdrag av det japanska justitiedepartementet. Broschyren innehåller även en översättning till japanska av den tyskspråkiga skriften "Grundzüge der schwedischen Kriminalrechtsform", som författats av kanslirådet Dr. Jur. Gerhard Simson (1966).
    Den serbo-kroatiska versionen har ombesörjts av professor Dr. Bogdan Zlataric och år 1967 publicerats av institutet för kriminalfrågor i Belgrad.
    Den turkiska översättningen, som har utförts av en här i Sverige boende turkisk f. d. åklagare, Durusoy Yazan, förekommer tillsvidare endast i manuskriptform, men kan möjligen bli mångfaldigad om erforderligt anslag kan beviljas för ändamålet. Översättningen har av sakkunniga betecknats som ett "utomordentligt kvalificerat arbete" och väl värt att publiceras.
    Slutligen må nämnas, att Dr. Jur. Gerhard Simson för närvarande är sysselsatt med att översätta brottsbalken till tyska språket. Vissa delar är redan färdiga och publicerade, nämligen om vissa brott mot staten (kapitlen 17 : 8, 18: 1—8, 19: 1—16, 22: 1—3 och 22: 12—18 samt motsvarande bestämmelser i tryckfrihetsförordningen) i samlingsverket av Hans-Heinrich Jescheck och Heinz Mattes "Die strafrechtlichen Staatsschutzbestimmungen des Auslandes", Verlag Ludwig Röhrscheid, Bonn, om sedlighetsbrott (6 kap.) i "Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft", bd 19 (1969), Verlag Walter de Gruyter, Berlin, om tillämpligheten av svensk lag (2 kap.) och om bortfallande av påföljd (35 kap.) i lösbladsutgåvan av Heinrich Grützner, "Internationaler Rechtsverkehr in Strafsachen", Verlag R. v. Decker, Hamburg.    Torild Backe