Volrat Teodor Ulfwi avled 23 april 1971. Han var född i Leksand 19 dec. 1892, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Stockholm 1924. Efter tjänstgöring vid olika banker och försäkringsbolag ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1931.

 

Klas Folke August Nilsson avled 31 maj 1971. Han var född i Södertälje 20 maj 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1941. Han blev särskild inskrivningsdomare i Askims domsaga 1943, tjänstgjorde därefter som tf tingsdomare i Västerbottens västra och Torneå domsagor samt blev 1948 tingsdomare i Östbo och Västbo domsaga. 1951 blev han revisionssekreterare och 1952 häradshövding i Norra Möre och Stranda domsaga.

 

Bengt Erik Adolf Öhman avled 24 juni 1971. Han var född i Djursholm 18 juli 1906, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Stockholm 1934. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid försäkringsbolag ägnade han sig åt advokatverksamhet vid rättshjälpsanstalterna i Norrköping och Malmö. Han blev led. i samfundet 1943.

 

Gunnar Torsten Forssenius avled 7 juli 1971. Han var född i Göteborg 30 dec. 1903, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1934.

 

Carl Tage Boye avled 8 juli 1971. Han var född i Stockholm 8 dec. 1893, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1930, hovrättsråd 1936 och lagman 1954.