688 PersonalnotiserJustitiedepartementet. K.M :t har
    13 aug. 1971 förordnat t. f. dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Anders Knutsson att fr. o. m. 1 okt. 1971 vara dep.råd i dep :t,
    s. d. förordnat kanslirådet i dep :t, ass. i Svea hovr. Staffan Vängby att fr. o. m. 1 okt. 1971 inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep :t samt
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Björn Orrhede att fr. o. m. 1 okt. 1971 vara kansliråd i dep :t.
    Dep.chefen har
    17 aug. 1971 förordnat överdir. hos kriminalvårdsstn Sven Fischier att vara ers. för generaldir. Bo Martinsson i samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten,
    23 aug. 1971 förordnat hyresrådet hos länshyresnämnderna i Gbg Ulf Gad att biträda i dep :t med översyn av hyreslagstiftningen,
    26 aug. 1971 förordnat fisk. i hovr. f. Västra Sverige Inge Lindqvist att biträda i dep :t,
    s. d. förordnat övertillsynsmannen vid allm. häktet i Sthlm Harry Järleby att biträda tillsynsutredningen och förpassningsutredningen som expert,
    30 aug. 1971 tillkallat hovr.rådet i Svea hovr. Bengt Rydin, tillika ordf., ass.i hovr. över Skåne o. Blekinge Edmund Gabrielsson, dir. Sven Åvall och adv. Anders Öhman att som sakk. se över konkurslagstiftningen samt
    7 sept. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Jörgen Beck-Friis att vara sekr. åt de sakk. med uppdrag att utreda den rättsliga regleringen av avbetalningsköp och andra former av konsumtionskredit.

 

Utbildningsdepartementet. K.M :t har 13 aug. 1971 förordnat byråchefen hos UKÄ, fil. lic. Håkan Berg att fr. o. m. 1 okt. 1971 inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep :t.

 

Hovrätterna. K.M :t har 13 aug. 1971 utnämnt t. f. bitr. vattenrättsdomaren i Österbygdens vattendomstol, rev.sekr. Christer Wibling att vara hovr.råd i Göta hovr.

 

Tingsrätterna. K.M :t har
    13 aug. 1971 utnämnt rådm. i Gbgs tr Fritz-Arnold Hammar att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Gbgs tr Inger Lindquist att vara rådm. i tr samt
    s. d. förordnat t. f. rådm. i Gbgs tr, ass. i tr Anders Eksell att vara e. rådm. i tr.

 

Kammarrätterna. KM :t har 13 aug. 1971 utnämnt dep.rådet i justitiedep :t, hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Nils Wentz att fr. o. m. 1 okt. 1971 vara president i kammarrätten i Göteborg.

 

Polisväsendet. K.M :t har
    13 aug. 1971 utnämnt t. f. polismäst. i Kungälvs polisdt, polisintendenten i Halmstads polisdt Gösta Persson att fr. o. m. 1 nov. 1971 vara polismäst. i Trollhättans polisdt samt
    7 sept. 1971 förordnat polisintendenten i Handens polisdt Carl Magnus Adner att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Lidingö polisdt.

 

Universiteten. K.M :t har 13 aug. 1971 utnämnt prof. vid universitetet i Göteborg, jur. dr Kurt Grönfors att vara innehavare av Torsten Pettersons professur i sjörätt och annan transporträtt vid universitetet i Göteborg.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 27 aug. 1971 antagits Olof Ahrnbom, Uppsala, Bengt A. Eriksson och Lars Lindgren, Sthlm, Göran Rise, Kristianstad, och Sverker Steen, Sthlm.

 

Trycklov 6.10.71