Danmarks Højesteret. Højesteretsdommer Bodil Dybdal, f. 1901, er efter ansøgning fratrådt sin stilling d. 1/6 1970. Hun var oprindelig ansat i justitsministeriet, men blev udnævnt til dommer i Københavns byret pr. 1/11 1940, i Østre Landsret pr. 1/7 1949 og endelig i Højesteret i december 1953.
    Som ny dommer i Højesteret udnævntes pr. 1/6 1970 landsdommer Paul Høyrup, f. 1913. Også han var oprindelig ansat i justitsministeriet, men blev udnævnt til dommer i Københavns byret pr. 1/9 1950 og til dommer i Østre Landsret pr. 1/7 1959.

I. M. P.

 

Danmarks Juristforbund afholdt repræsentantskabsmøde d. 29 maj 1970. Den hidtidige formand professor dr. jur. W. E. v. Eyben afløstes af viceudenrigsråd Per Groot. Af formandsberetningen fremgik det i øvrigt, at foreningens arbejde er stærkt præget af tjenestemandsreformens gennemførelse og problemerne omkring overenskomstansatte og tjenestemandsansatte jurister. Forbundets forlag har udgivet 12 bøger i vinteren 1969/70. Efteruddannelseskurserne har opnået bred tilslutning både blandt offentligt og privat ansatte jurister og blandt advokater. Juristforbundet vil søge at udbygge sine sprogkurser og i den forbindelse søge at inddrage sprogkyndige jurister, som kan forestå en systematisk gennemgang af visse fremmede retssystemer sammen med en gennemgang af sprogbegreberne.
    Fra 1/7 1970 er Juristforbundets direktør cand. jur. Ove Madsen afløst af direktør cand. jur. Erling Harboe-Jepsen.

I. M. P.