Ny justitieminister i Danmark. Efter nyval i Danmark tillträdde den 11 oktober 1971 en ny socialdemokratisk ministär. Justitieminister är K. Axel Nielsen, som beklädde samma post åren 1964—68 och sedan år 1968 har varit ordförande i Nordiska rådets juridiska utskott. Se om honom vidare SvJT 1964 s. 751.

A. K.

 

Danmarks Højesteret. Højesteretspræsident Aage Lorenzen har taget sin afsked med udgangen af marts 1971. Højesteretspræsident Lorenzen er født i 1901 .Efter juridisk embedseksamen gjorde han tjeneste som dommerfuldmægtig og statsadvokatfuldmægtig indtil han i 1944 blev udnævnt til dommer i Vestre Landsret. I 1953 blev han udnævnt til dommer i Højesteret og i 1964 til rettens præsident.
    Højesteretsdommer dr. jur. Jørgen Trolle er fra den 1 april 1971 at regne blevet udnævnt til højesteretspræsident. Dr. jur. Trolle er født i 1905. Efter juridisk embedseksamen i 1928 var han i en årrække ansat i justitsministeriet. I 1941 blev han statsadvokat i København, i 1950 blev han udnævnt til dommer i Østre Landsret, og i 1954 til dommer i Højesteret. Højesteretspræsident Trolle har deltaget i udvalgsarbejde (f. eks. vedrørende grønlandsk ret og ægteskabslovgivningen) og har haft en række tillidshverv (f. eks. formand for Dansk Pressenævn 1964—1971). Desuden har han haft en omfattende publikationsvirksomhed (f. eks. bogen Risiko og Skyld 1960 og en lang række artikler i juridiske fagtidsskrifter). Endvidere har han været medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens litterære afdeling siden 1959. Samme år blev han promoveret til dr. jur. honoris causa ved Københavns universitet.

 

Nordiskt och internationellt 769    Landsdommer Frants Thygesen er fra den 1 april 1971 udnævnt til dommer i Højesteret. Højesteretsdommer Thygesen er født i 1914 og blev cand. jur. i 1938, hvorefter han blev ansat i indenrigsministeriet. Fra 1945 til 1956 var han generalsekretær for Sydslesvigsk Forening. I 1958 blev han udnævnt til dommer i Vestre Landsret.

I. M. P.