Erik Bertil Cederlöv avled 8 juli 1971. Han var född i Uppsala 31 dec. 1924, avlade stud.ex. 1946 och jur. kand.ex. i Uppsala 1953. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlstad. Han blev led. i samfundet 1958.

 

Allan Lison Almkvist avled 13 juli 1971. Han var född i Uppsala 19 jan. 1884, avlade mogenhetsex. 1902 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1916.

 

Ivan Alexander Hermanson Brehmer avled 26 aug. 1971. Han var född i Floda, Södermanlands län, 7 nov. 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Lund 1911 samt fil. kand.ex. 1914. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1919.

 

Karl Samuel Levinson avled 29 aug. 1971. Han var född i Stockholm 2 okt. 1885, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Uppsala 1908. Han blev assessor i Göta hovrätt 1917, hovrättsråd där 1923 och revisionssekreterare 1927. 1919 blev han t.f. lagbyråchef i finansdepartementet, 1922 expeditionschef i försvarsdepartementet och 1923 statssekreterare där. Han blev generaldirektör och chef för riksförsäkringsanstalten 1927 och för pensionsstyrelsen 1930. Han var konsultativt statsråd åren 1924—26, 1933—36 samt 1936—38. Sistnämnda år utnämndes han till landshövding i Stockholms län. Åren 1954—65 var han ordförande i statens hyresråd.

 

Nils Fredrik Kamph avled 25 sept. 1971. Han var född i Helsingborg 12 aug. 1887, avlade stud.ex. 1905 och jur. kand.ex. i Lund 1909. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid rådhusrätten i Kristianstad, där han blev andre rådman 1922 och förste rådman 1943.

 

Anders Emanuel Öster avled 28 sept. 1971. Han var född i N. Finnskoga, Värmlands län, 19 okt. 1888, avlade stud.ex. 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt blev han borgmästare i Söderköping 1923.

 

Gunnar Hugo Prawitz avled 29 sept. 1971. Han var född i Gävle 2 okt. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Stockholm 1920 samt blev jur. dr där 1927. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Svea hovrätt och kammarkollegiet blev han 1937 byrådir. i lantmäteristyrelsen och 1954 ombudsman i Svenska pastoratens riksförbund. Han har gett ut flera skrifter i fastighetsrättsliga frågor.

 

Carl-Olof Rommel avled 30 sept. 1971. Han var född i Trollhättan 3 febr. 1914, avlade stud.ex. 1934 och jur. kand.ex. i Stockholm 1941. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Arvidsjaur och Kristinehamn. Han blev led. i samfundet 1961.