Personalnotiser 159Kammarrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1971 till lagmän i kammarrätten i Sthlm utnämnt kammarrättsråden Nils Gustaf Lindquist, Tage Boström, Georg Blomquist, Hans Boalt, Hans Edsberg, Bo Lagergren, Bo Tideström och Åke Granlund samt länsrådet hos länsstyrelsen i Västerbottens län Bengt Lindeberg,
    s. d. till lagmän i kammarrätten i Göteborg utnämnt länsrådet hos länsstyrelsen i Värmlands län Stefan Dryselius, kammarrättsråden Sten von Otter och Per Eklund, sekr. hos riksdagens socialförsäkringsutskott, ass. i hovr. överSkåne o. Blekinge Leif Ekberg och kanslirådet i justitiedep :t Arnold Joelsson,
    s. d. utnämnt och förflyttat kammarrättsrådet Yngve Gisser till en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. utnämnt reg.rättssekr. Curt Weidling att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat ass:a i hovr. f. Västra Sverige Bengt Elmgren-Warberg och Weine Jarnevall att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst somkammarrättsråd i kammarrätten i Gbg samt
    s. d. förordnat kammarrättsfisk. Bengt Monell att vara ass. i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1971 utnämnt ass. i Göta hovr. Magnus Bengtsson att vara rådm. i Eskilstuna tr fr. o. m. 1 mars 1972,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Sthlms tr Åke Westerlund att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat t.f. rev.sekr., rådm. i Södertörns tr Lars Gummesson att vara e. rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Helsingborgs tr, ass. i tr Björn Eilard att inneha långtidsvik. på en tjänst som e. rådm. i Malmö tr,
    17 dec. 1971 förordnat ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län, ass. i Svea hovr. Jan Sundström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertälje tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    30 dec. 1971 utnämnt rådm. i Umeå tr Albert Bengtsson att vara lagm. i Lycksele tr fr. o. m. 1 april 1972,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Nils-Erik Sellert att vara rådm. i Co 2 i tr och förordnat Sellert att vara vice ordf. på tr :s 1 :a avd.,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Malmö tr Rolf Andersson att vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat t.f. rev.sekr., ass. i Malmö tr Mari-Ann Jönsson att vara e. rådm. i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Gbgs tr Åke Bäcker att vara rådm. i Co 2 i tr och förordnat Bäcker att vara vice ordf på tr :s 1 :a avd.,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Sthlms tr, ass. i Malmö tr Thorsten Lindelöf att inneha långtidsvik. på en tjänst som e. rådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt och förflyttat rådmännen i Medelpads tr Lars Dixelius och Bertil Malm till tjänster som rådm. i Sundsvalls tr,
    s. d. utnämnt vattenrättsdomaren i Österbygdens vd Åke Lundgren att vara rådm., tillika avd.ordf., i Södertörns tr,
    s. d. utnämnt vattenrättsdomaren i Västerbygdens vd Ernst Sjöberg att vararådm., tillika avd.ordf., i Vänersborgs tr,
    s. d. förordnat envar av t.f. rev.sekr :a, ass:a i Sthlms tr Birgitta Karlholm, Bruno Kjellen, Siv Jantze och Ylva Häckner-Gille att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förlängt förordnandena som t.f. rådm. i Sthlms tr för ass:a i tr Anna Maria Eek-Wallenberg och Bo Carlsson, ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg, Ingemar Hägglund och Per Östlin samt ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg,
    s. d. utnämnt vattenrättsdomaren i Mellanbygdens vd Erik Skoglar att vara rådm. i Jämtbygdens tr,
    s. d. utnämnt vattenrättsdomaren i Övre Norrbygdens vd Lars Ljungström att vara rådm. i Luleå tr samt
    s. d. förordnat t.f. bitr. vattenrättsdomaren i Söderbygdens vd, ass. i Svea hovr. Ulf af Klintberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Växjö tr.