Handelsdepartementet. Dep.chefen har 19 jan. 1972 förordnat hovr.ass. Stig Lindström att biträda i dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 11 febr. 1972 på begäran entledigat justitierådet Olof Riben vid utgången av juli 1972.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    28 jan. 1972 förordnat ass. i kammarrätten i Gbg Bengt Monell och fisk :a i kammarrätten i Sthlm Gunnel Lundkvist, Anders Swartling, Stefan Ericsson och Curt Berglund att vara reg.rättssekr. samt
    11 febr. 1972 förordnat avd.dir. Jan Ossmark, byrådir. Jan Andersson samt kammarrättsfisk:a Bengt-Olof Avellan-Hultman, Staffan Seth och Åke Roos att vara reg.rättssekr.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har 28 jan. 1972 förordnat ass:a i Svea hovr. Ingemar Hägglund och Per Östlin samt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil Holmqvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    21 jan. 1972 till kammarrättsråd i Co 2 utnämnt,
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sthlm kammarrättsråden Telemak Eliaeson, Olof Badin, Sven Hallberg, Hans Bylin, Bo Fredelius och Carl Olof Sandström samt kanslirådet Johan Widman,
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sundsvall kammarrättsrådet Sven Jonason och reg.rättssekr. Sten Bergh,
    i kammarrätten i Gbg 1 :e länsass:a Bengt Westman och Gunnulf Berg, hovr.rådet Karl Lüning, kammmarrättsrådet Yngve Gisser samt. kammarrättsass. Birger Stening,
    s. d. till kammarrättsråd i Co 1 utnämnt,
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sthlm kammarrättsass. Rolf Engblom, dep.rådet Sven Brodén, kammarrättsass. Carl-Lennart Hagberg, kanslirådet Yngve Hallin, reg.rättssekr. Ulla Chruzander, 1 :e länsass. Bengt Stjerndahl och avd.dir. Lennart Jansson,
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sundsvall kammarrättsass. Matts Rabenius samt reg.rättssekr:a Bertil Holmberg, Hans Sandberg, Sune Kjellström och Ulf Hagström,
    i kammarrätten i Gbg reg.rättssekr:a Olof Lundblad, Alf Björnelid, Karl Tufvesson, Magnus Wassén och Bo Rydin, kammarrättsass. Bengt Törnell, reg.rättssekr. Per-Olof Henrikson, 1 :e länsass. Jan-Erik Rosén, ass. Björn Eilard, avd.dir. Brita Wassén, hovr.ass. Nils Dahlborn, kammarrättsass. Gunnar Björne, reg.rättssekr:a Ulla Wadell och Bengt Dahnér samt hovr.ass :a Bengt Elmgren-Warberg och Weine Jarnevall samt
    s. d. till assessorer i kammarrätten i Gbg förordnat dep.sekr. Stig Granqvist samt kammarrättsfisk:a Per Anclow, Björn Månsson och Ulf Malmgård.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    4 febr. 1972 utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Gunnar Sjövall och ass. i hovr. f. Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att vara rådm. i Bollnäs tr fr. o. m. 1 mars 1972,
    s. d. utnämnt t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Nils-Erik Nelfelt att vara rådm. i Varbergs tr fr. o. m. 1 mars 1972,
    11 febr. 1972 till tekniska ledamöter (fastighetsråd) i tingsrätterna, med tjänstgöringen företrädesvis förlagd till de tingsrätter som anges nedan, utnämntöverlantmätaren

Hans-Torgil Sundquist      Södertörns

Bror Alheden                        Vänersborgs

Carl-Axel Ramberg             Falu

Torsten Sander                    Umebygdens

överingenjören

Bertil Hall                             Stockholms

 

240 Personalnotiseröverlantmätaren

Wolfgang Hertting              Göteborgs

Nils Kvarby                           Härnösands

vattenrättsingenjören

Filip Tenne                             Växjö

Bengt Falk                              Södertörns

Erik Alström                          Växjö

Jan Rådberg                          Vänersborgs

Magnus Peterson                  Vänersborgs

John-Eric Bern                      Jämtbygdens

Alf Bergh                                 Jämtbygdens

Sven Holmström                   Jämtbygdens

Gunnar Aspegren                 Umebygdens

Folke Karlefors                     Umebygdens

David Östensson                   Luleå

Karl-Johan Elmdahl            Luleå

förordnatstadsingenjören

Hugo Mared                          Kristianstads

byggnadsingenjören

Allan Alerfeldt                       Stockholms

överingenjören

Martin Gulliksson                Södertörns

Ingvar Holm                         Malmö

vattenrättsingenjören

Otto von Unge                      Södertörns

Lars Westgren                     Jämtbygdens
    s. d. till rådm., tillika avd.ordf., utnämnt, i Sthlms tr rådmännen Folke Östergren och Sten Kjellgren, i Umebygdens tr vattenrättsdomaren Torgil Mellgard och i Luleå tr vattenrättsdomaren Carleric Ejerdal.