Hyresnämnderna. K. M:t har 14 jan. 1972 förordnat hyresrådet Sture Almerud att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län.

 

Riksdagens ombudsmän. T. f. distr.åkl. i Uppsala åkl.dt Hans Lindberg samt kammarrättsfisk. Johan Hirschfelt har förordnats som föredragande vid riksdagens ombudsmannaexp., Lindberg fr. o. m. 1 febr. 1972 och Hirschfelt fr. o. m. 1 mars 1972.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 28 jan. 1972 antagits Gunnar Hansson, Hörby, och Claes Magnusson, Alingsås.

 

Trycklov 8.3.1972.