Kåre Per Gustaf Westling avled 2 okt. 1971. Han var född i Göteborg 5 april 1922, avlade stud.ex. 1943 och jur. kand.ex. i Lund 1950 samt ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Skövde. Han blev led. i samfundet 1956.

 

Nils Oscar Ivar Dam avled 19 nov. 1971. Han var född i Ålem 28 maj 1892, avlade stud.ex. 1910 samt fil. kand.ex. 1912 och jur. kand.ex. 1921 i Uppsala. Sedan 1933 bedrev han advokatverksamhet i Ålem och blev led. i samfundet 1943.

 

Erik Karl Ekstedt avled 24 nov. 1971. Han var född i Varnhem 28 jan. 1899, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1922. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt 1925 och blev hovrättsråd där 1935 samt häradshövding i Tveta, Vista och Mo domsaga 1951. År 1961 utnämndes han till lagman i Göta hovrätt.

 

Bengt Hüttner avled 24 nov. 1971. Han var född i Göteborg 2 mars 1939 och avlade jur. kand.ex. i Uppsala 1963. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg, Oskarshamn och Karlstad. Han blev led. i samfundet 1969.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    10 febr. 1972 förordnat assuransdir. Niklas Kihlbom och ombudsmannen Carl Oldertz att som experter biträda skadeståndskommittén,
    s. d. förordnat hovrättsfisk. Lars Göran Engström att vara sekr. i sexualbrottsutredningen och överläk. Yngve Holmstedt, prof. Knut Sveri, prof. PerEdwin Wallén och kurator Birgitta Gustavii att vara experter i samma utredning,
    s. d. förordnat t. f. rättschefen Hans-Olov Stark att vara expert i offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén,
    s. d. förordnat rådm. Arne Wilhelmsson att vara expert i konkurslagskommittén,
    14 febr. 1972 förordnat lagm. Carl-Anton Spak och rådm. Anders Palm att inom dep:t biträda med utredning ang. organisationen av högsta domstolens kansli samt frågor rörande arbetsrutiner, kontorsrationalisering och protokollföring i högsta domstolen,
    18 febr. 1972 förordnat fisk. i Göta hovr. Hans Corell att biträda i dep:t samt
    25 febr. 1972 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Inge Lindqvist att biträda i dep:t.
    Statsrådet Lidbom har

 

320 Personalnotiser    15 febr. 1972 förordnat dir. Eric Engström att vara expert i 1971 års utredning om bokföringslagstiftningen samt
    21 febr. 1972 förordnat dep.sekr. Lennart Nilsson att vara expert i kreditköpkommittén.