Finansdepartementet. K. M:t har
    11 febr. 1972 förordnat t. f. kanslirådet i dep:t Carl-Johan Åberg att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat e. kanslirådet i dep:t Bengt Åke Berg att vara kansliråd i dep:t.

 

Regeringsrätten. Kungl. Maj:t har 3 mars 1972 på begäran entledigat reg.rådet Nils Lorichs vid utgången av juli 1972.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 25 febr. 1972 förordnat t. f. byråchefen hos RÅ, rev.sekr. Sture Holmbergh att vara byråchef hos RÅ.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    18 febr. 1972 utnämnt t. f. rev.sekr., rådm. i Sthlms tr Nils Örtegren och rådm. i Sollentuna o. Färentuna tr Christer Åström att vara hovr.råd i Co 1 i Svea hovr. samt
    3 mars 1972 förordnat rådm. i Västerås tr Lars Lindmark att vara ass. i Svea hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    18 febr. 1972 till rådmän, tillika avd.ordf., utnämnt, i Södertörns tr hovr.rådet i hovr. f. Nedre Norrland Olof Nordström, i Uppsala tr rådm. i Uppsala läns södra tr Lars Bruhn och i Falu tr lagm. i Ludvika tr Sven Brehmer,
    s. d. till rådmän utnämnt, i Malmö tr hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Lars Villius, i Göteborgs tr e. rådmännen i tr, ass:a i tr Rolf Elfving och Anders Eksell, i Vänersborgs tr byråchefen hos RÅ Ingvar Norrby, t. f. rådm. i tr, bitr. vattenrättsdomaren Stig Liljeqvist och t. f. rådm. i tr, ass. i Svea hovr. Inger Källoff, i Härnösands tr rådm. i Sundsvalls tr Lars Olsgren, i Umeå tr ass. i hovr. f. Övre Norrland Svante Bergström och i Umebygdens tr rådm. i Jämtbygdens tr Erik Skoglar,
    s. d. till e. rådmän förordnat, i Göteborgs tr t. f. rådm. i tr, ass. i tr Kerstin Winquist och ass. i tr Alf Grahn samt i Vänersborgs tr t. f. rådm. i Växjö tr, bitr. vattenrättsdomaren Bengt Magnusson,
    3 mars 1972 till rådmän utnämnt, i Sthlms tr e. rådmännen i tr Olle Westlander och Fredrik Boström, i Södertörns tr rev.sekr:a Sven Beckman och Sven-Olov Hall samt t. f. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Göran Zetterquist och Ingvar Tengström, i Nyköpings tr rådm. i Sthlms tr Sture Hägerroth, i Falu tr t. f. rådm. i Jämtbygdens tr, ass. i Svea hovr. Karl Fogelkvist och ass. i hovr. f. Nedre Norrland Jon Jonsson, i Gävle tr avd.dir. i CFD, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Tomas Nordqvist, i Växjö tr ordf. i hyresnämnderna för Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län Arne Hennberg, i Kristianstads tr ass. i Göta hovr. Hans Hedvall, i Härnösands tr ass. i hovr. f. Nedre Norrland Håkan Winberg samt i Luleå tr ass. i hovr. f. Övre Norrland Hans Jerkert och t. f. rådm. i Norrköpings tr, ass. i Göta hovr. Staffan Hägerdal,
    s. d. till e. rådmän i Jämtbygdens tr förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Björn Ekman och fisk. i Svea hovr. Hans-Ture Skoglund samt
    s. d. förordnat rev.sekr. Göran Atmer att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Södertörns tr.

 

Polisväsendet. K. M:t har 25 febr. 1972 utnämnt t. f. polismäst. i Avesta polisdt, polismäst. i Rättviks polisdt Lennart Lundén att vara polismäst. i Avesta polisdt.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 3 mars 1972 utnämnt t. f. byråchefen hos RÅ, kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Axel Morath att vara chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som nya medlemmar har 3 mars 1972 antagits Åke Hane-Weijman och Tom Rune, Sthlm.

 

Trycklov 7.4.72