Lexique de termes juridiques. Publié sous la direction de R. Guillien et J. Vincent. Paris 1971. Dalloz. 292 s.

 

Bristen på kortfattade och moderna fackordböcker är ett av hindren för nordiska jurister, som har att arbeta med franskt material. För dem som har åtminstone någon kunskap om franska språket som sådant är ovan nämnda lilla pocketutgåva en verkligt värdefull present. Där förklaras koncist och precist ett rikt och väl genomfört urval av franska juridiska termer. Arbetet avslutas med en likaså välbehövlig förkortningslista, som förklarar framför allt de vanligaste förkortade beteckningarna för organisationer och myndigheter. Boken är billig och i hög grad prisvärd.


S. S.