Kammarrätterna. K. M:t har
    17 mars 1972 till kammarrättsråd i Co 1 utnämnt
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sthlm kanslirådet Stig Wernlund och t. f. kammarrättsrådet Nils Kindstrand,
    i kammarrätten i Sthlm m. stationering i Sundsvall 1 :e länsass. Jan Sundin,
    i kammarrätten i Göteborg reg.rättssekr. Stig Hellsten,
    7 april 1972 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Sthlm Telemak Eliaeson att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättslagm. i kammarrätten,
    s. d. förordnat envar av t. f. länsass. hos länsstyrelsen i Gbgs och Bohus län Göran Koch och 1 :e länsnot. hos samma länsstyrelse Gunilla Brydolf-Berg att inneha långtidsvik. på tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten i Gbg samt
    14 april 1972 förordnat envar av kammarrättsfisk:a Lars Stridbeck, Gunnar Rennerfelt och Göran Grege samt länsass. Arne Normann, 1 :e länsnot. Örjan Larsson och länsass. Sune Häggbom att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm, Stridbeck, Rennerfelt och Grege med stationering i Sthlm samt övriga med stationering i Sundsvall.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 14 april 1972 förordnat utnämnde rådm. i Växjö tr, hyresrådet Arne Hennberg att vara ers. för ordf. i hyresnämnderna för Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län fr. o. m. 1 juni 1972.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    17 mars 1972 utnämnt polismäst. i Falkenbergs polisdt Uno Nilsson att vara polismäst. i Varbergs polisdt,
    24 mars 1972 utnämnt polisint. i Karlstads polisdt Gunnar Lingbrant att vara polismäst. i dt,
    7 april 1972 förordnat byrådir. hos rikspolisstyrelsen Göran Anderson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Kungälvs polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Gbgs polisdt Uno Lindgren att vara kanslichef i dt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    17 mars 1972 förordnat distr.åkl. i Skövde åkl.dt Nils Thomsen att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt,
    27 mars 1972 utnämnt distr.åkl. i Köpings åkl.dt Bengt Ljungqvist att vara chefsåkl. i Fagersta åkl.dt samt
    29 mars 1972 förordnat distr.åkl. i Bollnäs åkl.dt Wallentin Lundmark att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagen har 22 mars 1972 till ställföreträdare för riksdagens ombudsmän valt rådm. i Gotlands tr Tor Sverne.
    Som byråchef vid riksdagens omb.mannaexp. har fr. o. m. 1 april 1972 förordnats kammarrättsr. Ulf Hagström.

 

    Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 7 april 1972 antagits Per Olof Almer, Skövde, Ulla Edström, Nyköping, Mari-Ann Johansson, Umeå, Birger Ohlson, Sthlm, Kjell Stoltz, Sundsvall, Bengt Zetterberg, Uppsala, och Torsten Leman, Göteborg.

 

Trycklov 17.5.72