Föreningen Sveriges tingsrättsdomare (Domareföreningen) sammanträdde d. 9 okt. 1971 till årsmöte i Stockholms rådhus. Sedan häradshövdingen Erik Alexanderson redogjort för intryck från en studieresa i Östtyskland valdes till styrelse: ordf. häradshövdingen Erik Alexanderson, v. ordf. chefsrådmannen Sven Braun, ledamöter rådmannen Ulf Ankarloo, chefsrådmannen Erik Björkman, häradshövdingarna Carl Hamilton, Per-Axel Hansén och Nils Källoff, lagmännen Carl-Anton Spak och Eric Stangenberg, tingsdomaren Bo-Göran Stenström och borgmästaren Bengt Åström.
    Antalet medlemmar i föreningen är 490, av vilka 6 är hedersledamöter.

 

Revisionssekreterareföreningen har under 1971 hållit flera sammanträden. Härvid har förekommit bl. a. föredrag av doc. Sten Orrenius om svensk rättsmedicin i dag och i framtiden, och av rättschefen Hans Olov Stark om aktuella lagstiftningsuppgifter. Vidare har föreningen gjort besök i den nya riksdagsbyggnaden.
    Föreningens styrelse består av revisionssekreterarna Per Hylander, ordf., Kaj Grahn, v. ordf., Nils-Erik Nelfelt, sekr., Göran Zetterquist, kassaförv., och Sven Beling, klubbmästare.
    Föreningen har ett 50-tal medlemmar.

 

Stockholms rådhusrätts domareförening höll ordinarie årssammanträde d. 16 juni 1971. Efter årssammanträdet samlades medlemmarna till supé på Djurgårdsbrunns värdshus, därvid borgmästaren Georg Ericsson kåserade om sina intryck från en tjänsteresa i USA. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade i februari gemensamt sammanträde med middag, varvid chefsrådmannen Gunnar Linnander underhöll med ett kåseri. D. 2 dec. sammanträdde föreningen och åhörde ett föredrag av kronofogden Carl Magnus Blomgren, varefter gemensam middag var anordnad.
    Såsom styrelse har under året fungerat chefsrådmannen Wilhelm von Schéele, v. ordf., rådmännen Sten Kjellgren, Gunvor Wegnelius och Sven Törnlund, sekr. och kassaförv., Mikael af Geijerstam, klubbmästare, och Anna Maria Eek-Wallenberg.
    Föreningen har under året haft ett 100-tal medlemmar.

 

Föreningen Sveriges auditörers styrelse består av auditörerna Ingvar Ågren, Sthlm, ordf., Frans Victor, Östersund, v. ordf., Åke Asp, Sthlm, sekr. och kassaförv., Ragnar Grönwall, Kristianstad, och Göran Åström, Norrköping.
    Föreningen har under 1971 haft 80 medlemmar, varav 73 aktiva och fem passiva samt två hedersledamöter.

 

Föreningen Sveriges Statsåklagare höll årsmöte d. 12 okt. 1971. Därvid diskuterades bl. a. dagens kriminalpolitik och frågan om nordiska åklagarkonferenser.
    Föreningens styrelse utgörs av överåklagaren Berndt-Erik Berndtsson, ordf., samt av länsåklagarna Sten Styring, v. ordf., Brynolf Wendt, sekr., Robert Clementz, Erik Lindström och K. G. Olsson.
    Föreningen har 33 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Länspolischefer har under 1971 sammanträtt fyra gånger. Årsmöte hölls i Östersund d. 26—27 maj 1971. Som styrelse har fungerat länspolischeferna Bertil Ankar, ordf., Lennart Palmér, v. ordf., Christer Hornaf Ranntzien, sekr., Karl-Gustaf Ståhl och Hans Wästberg.
    Medlemsantalet är 27.