Notiser 509Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte i Skellefteå d. 13 mars 1971. Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Ulf Berglöf, Skellefteå, ordf., Arne Kjellson, Sundsvall, v. ordf., Ingemar Granström, Boden, Bengt Mårtensson, Gävle, Eva Notfors, Östersund, och Torsten Ljungdahl, Skellefteå. Som avdelningens sekr. har Torsten Ljungdahl tjänstgjort.
    I samband med årsmötesförhandlingarna talade adv. Olof Arvidson, Sthlm, om "Försvararens förhållande till polis, åklagare och domstol i brottmålsprocessen. Några synpunkter med anledning av det s. k. Höglunds-målet".
    Avdelningen hade vid 1971 års utgång 137 medlemmar.

 

Föreningen Sveriges Rättshjälpsjurister. Genom årsmötesbeslut d. 27 aug 1971 valdes till styrelse för föreningen adv. Wiggo Lund, ordf., Sven-Inge Söderberg, v. ordf., Elisabeth Abrahamson, sekr. och kassör, samt Karin Tejning, suppl. Vid årsmötet som ägde rum i Göteborg lämnade statsrådet Carl Lidbom aspekter på en framtida familjelagstiftning.
    Föreningen har 86 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1971 hållit sex sammanträden förutom vårfest, vilken arrangerades d. 1 maj i hovrättens lokaler. D. 20 jan. informerade kanslirådet Lars-Olov Hillerudh om tingsrättsreformen och annan ny lagstiftning som trädde i kraft från årsskiftet 1970/1971. D. 24 febr. anordnade föreningen studiebesök på justitiedepartementet, där statsrådet Lennart Geijer och rättschefen Hans Olov Stark talade om hovrättsjuristernas arbete i departementet och i utredningar. D. 17 mars anordnades studiebesök i riksdagshuset vid Sergels torg. Årsmöte hölls d. 7 juni på Etablissemang Mosebacke, där efter sedvanliga föreningsangelägenheter prof. Stig Jägerskiöld kåserade över ämnet "Den Almquistska kriminalgåtan — än en gång". D. 11 okt. 1971 besöktes polisens ledningscentral och TV-övervakning i Polishuset. Efter visningen berättade polisöverintendenten Åke Åkesson om aktuella polisfrågor i Stockholm. Till en d. 26 okt. på Riddarhuset anordnad ståndrätt, "Folket ./. Stat och Kommun ang. Gamla stan — upprustning eller förfall", hade föreningens medlemmar inbjudits genom välvilligt tillmötesgående av arrangörerna, Samfundet Sankt Erik, Stockholms-Gillet och Hembygdsföreningen Gamla stan. D. 16 dec. gjorde föreningen studiebesök på Svenska AB Philips. Föreningens alltmer vältränade lag, "Hovrätten", deltar liksom föregående år i Stockholms korporationsidrottsförbunds hockey-bockeyserie 1972.
    Under verksamhetsåret 1971/1972 utgörs föreningens styrelse av fiskalen Bo Drangel, ordf., assessorerna Jörgen Beck-Friis och Åke Lundborg, den förstnämnde v. ordf., fiskalerna Johan Annell, sekr., Peter Prom, kassaförv., Gun Neuman, klubbmästare, Ulla Erlandsson, bitr. klubbmästare, och Tony Junestad, idrottsförman.
    Föreningen har omkring 285 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1971/72 sammanträtt fem gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Sven Ivar Forss, ordf., assessorn Carl Nisser, v. ordf., fiskalen Tomas Stahre, sekr. och kassaförv. t. o. m. d. 31 dec. 1971, fiskalen Peter Brusewitz, sekr. och kassaförv. fr. o. m. d. 1 jan. 1972, samt assessorn Bengt Widén t. o. m. d. 31 dec. 1971, fiskalen Jan-Olof Rehnberg fr. o. m. d. 1 jan. 1972 och fiskalen Åke Rehnström.
    Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte d. 14 dec. 1971. Till föreningens styrelse för återstoden av år 1971 och för år 1972 valdes assessorn Runo Håkansson, ordf., assessorn Torsten Lunderquist, v. ordf., fiskalen Claes Eklundh, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Birgitta Åqvist och Göran Regner.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1971 sammanträtt tre gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Elisabeth Palm, ordf., fiskalen Bengt Ollfors, v. ordf., fiskalen Gunnar Kihl-

 

510 Notisergren, sekr. och kassaförv., assessorn Gunnar Dyhre och fiskalen Gunnar Gårdmark.
    Föreningen har omkring 60 medlemmar.