Föreningen yngre jurister i Hovrätten för Övre Norrland har under år 1971 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls d. 18 jan. 1971. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Bertil Bodén, ordf. t. o. m. d. 8 sept. 1971, och Hans Jerkert, sekr. t. o. m. d. 8 sept. 1971 och ordf. fr. o. m. d. 9 sept. 1971, samt fiskalerna Hans Heimer, sekr. fr. o. m. d. 9 sept. 1971, och Gunnar Sjöblom, kassaförv.
    Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

Oskar Fredrik Olsson avled 11 dec. 1971. Han var född i Kila förs., Värmlands län, 28 juni 1915, avlade stud.ex. 1941 och jur. kand.ex. i Lund 1947. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt och blev assessor där 1956 samt ordinarie vattenrättsdomare vid Övre Norrbygdens vattendomstol 1959.

 

Carl August Davidsson avled 1 jan. 1972. Han var född i Everöd, Kristianstads län, 11 juli 1899, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Lund 1923. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Hovrätten över Skåne och Blekinge och blev assessor där 1932 samt hovrättsråd 1937. Han utnämndes till häradshövding i Östra Göinge domsaga 1942.

 

Sven Martin Nyström avled 7 jan. 1972. Han var född i Stockholm 11 febr. 1894, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Han inträdde i Svea hovrätt och blev hovrättsråd där 1933 samt lagman 1951. Efter avgång med pension ägnade han sig åt advokatverksamhet och var led. i samfundet 1962—1968.

 

Andreas Cervin avled 14 febr. 1972. Han var född i Okome, Hallands län, 31 okt. 1888, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Lund 1914. Efter tingstjänstgöring antogs han till extra notarie vid rådhusrätten i Göteborg 1918 och blev rådman vid rådhusrätten 1936.

 

Carlerik Söderström avled 16 febr. 1972. Han var född i Örebro 20 nov. 1913, avlade stud.ex. 1932 och jur. kand.ex. i Uppsala 1937. Efter inträde i Svea hovrätt 1942 blev han assessor där 1948 och hovrättsråd 1957. Han utnämndes 1962 till häradshövding i Gotlands domsaga och blev i samband med tingsrättsreformen lagman vid Gotlands tingsrätt.

 

Carl August Rundquist avled 24 febr. 1972. Han var född i Stockholm 12 nov. 1894, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Uppsala 1919. Från 1922 tjänstgjorde han i Stockholms rådhusrätt och var förste assessor där från 1935 och överförmyndare intill avgång med pension 1959.

 

Stig Gunnar I:son Pehrsson avled 5 mars 1972. Han var född 14 dec. 1918, avlade stud.ex. 1938 och jur. kand.ex. i Stockholm 1943. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Halmstad. Han blev led. i samfundet 1951.