Kammarrätterna. K. M:t har
    5 maj 1972 förordnat ass. hos länsstyrelsen i Skaraborgs län Ingvar Severin att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som kammarrättsass. i kammarrätten i Sthlm samt
    19 maj 1972 förordnat kammarrättsrådet i Sthlm Hjorvard Norén att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i Sthlm.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 26 april 1972 utnämnt rådm. i Sollefteå tr Olle Palenius att vara ordf. i hyresnämnderna för Kronobergs län, Kalmar län o. Blekinge län.

 

Fideikommissnämnden. K. M:t har 26 maj 1972 förordnat led., tillika v. ordf. i fideikommissnämnden, hovr.rådet Bo Mollstedt att fr. o. m. 1 juli 1972 vara chef för nämndens kansli och föredragande i nämnden samt förordnat dep.sekr. i justitiedep:t Karl Gustaf Grönhagen att fr. o. m. 1 juli 1972 vara ställföreträdare för Mollstedt i dennes egenskap av chef för nämndens kansli och föredragande i nämnden.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 26 maj 1972 förordnat konsulten hos AB Statskonsult Per Hansen att vara datachef hos stn fr. o. m. 1 juli 1972.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    26 april 1972 förordnat polissekr. i Växjö polisdt Göran Magnusson att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Vetlanda polisdt samt
    19 maj 1972 utnämnt polisint. i Västerås polisdt Lennart Terrvik att vara polisöverint. i Gbgs polisdt.

 

Konsumentombudsmannen. Till avd.dir. hos KO har fr. o. m. 1 juni 1972 förordnats byrådir. Krister Johansson och Hans Stenberg.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 5 maj 1972 antagits Tom Ekelund, Sthlm, Jan Jörgensen, Lund, Rolf Lake, Göteborg, samt Allan Stenshamn och Lars Woyener, Sthlm.

 

Trycklov 27.6.72.