Försvarsdepartementet. K. M:t har 19 maj 1972 förordnat dep.rådet i dep:t Rune Blomqvist att vara exp.chef i dep:t.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 5 juni 1972 förordnat ass. i Svea hovr. Jan Levin att biträda inom dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har 16 juni 1972 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Lars Wilhelmson att vara kanslichef i högsta domstolen.

 

Regeringsrätten. K. M:t har
    7 juni 1972 förordnat kanslichefen i Cg 2 i reg.rätten, byråchefen i Svea hovr. Christer af Winklerfelt att vara kanslichef i Cr 2 i reg.rätten samt
    16 juni 1972 förordnat reg.råden Carl Åbjörnsson, Hans-Fredrik Ringdén och Bengt Hjern att vara ordf. på avd. i reg.rätten.

 

Justitiekanslern. K. M:t har 7 juni 1972 förordnat t.f. byråchefen hos JK, rev.sekr. Sven Nyman att vara byråchef hos JK.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    26 maj 1972 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ameln att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.lagm. i hovr. fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 okt. 1972,
    2 juni 1972 förlängt förordnandet för hovr.rådet i Svea hovr. Carl Fredrik Hadding att bestrida göromål som ank. på ínnehavare av tjänst som hovr. lagm. i hovr. t. o. m. 31 dec. 1972,
    7 juni 1972 förordnat hovr.rådet i hovr. över Skåne o. Blekinge Herman Schunnesson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som hovr.lagm. i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Co 1 i Svea hovr. Folke Palmér att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd i Co 2 i hovr.,
    s. d. förordnat hovr.rådet i Co 1 i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Erik Elliot att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd i Co 2 i hovr. samt
    s. d. utnämnt förordnade byråchefen hos JK Sven Nyman och rådm. i Solna tr Allan Lundstedt att vara hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    2 juni 1972 utnämnt e. rådm. i Gbgs tr Kerstin Winquist att fr. o. m. 1 aug. 1972 vara rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Gbgs tr Bengt Orrhage att fr. o. m. 1 aug. 1972 vara e. rådm. i tr,
    7 juni 1972 utnämnt rådm. i Luleå tr Lars Ljungström att vara lagm. i Sollefteå tr,
    s. d. förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Bo Lid att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Piteå tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Börje Wilhelmsson att vara rådm. i Lunds tr,
    16 juni 1972 utnämnt och förflyttat rådm. i Västerås tr Jan-Mårten Erfors till en tjänst som rådm. i Gotlands tr fr. o. m. 1 sept. 1972 samt
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 7 juni 1972 förordnat rådm. i Katrineholms tr Sixten Garström att vara ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län och Gotlands län.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    2 juni 1972 utnämnt reg.rättssekr. Ingvar Andersson att vara kammarrätts-

 

624råd i kammarrätten i Sthlm samt
    16 juni 1972 utnämnt reg.rättssekr. Olov Mattson att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.