Försvarsdepartementet. K. M:t har
    30 juni 1972 förordnat kansliråden i dep:t Gunnar Nordbeck och Lennart Grape att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat t.f. dep.sekr. i dep:t Ingemar Engman att vara kansliråd i dep:t.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    30 juni 1972 förordnat kanslirådet i dep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Yngve Hallin att vara dep.råd i dep:t samt
    s. d. förordnat arv.anställde tjänstemannen i dep:t, kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Gunnar Björne att vara kansliråd i dep:t.

 

Inrikesdepartementet. K. M:t har 21 juli 1972 förordnat kanslirådet i civildep:t, hovr.rådet i Göta hovr. Åke Bouvin att vara rättschef i inrikesdep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    30 juni 1972 förordnat utnämnde rådm. i Karlstads tr Bengt Westerberg, rådm. i Luleå tr Staffan Hägerdal och e. hyresrådet Nils Genell att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    s. d. förordnat följande personer att vara e. rev.sekr., nämligen ass:a i Svea hovr. Hans Palmcrantz, Arne Schiratzki, Lennart Grobgeld, Ulla LjunggrenThedéen, Göran Dufwa, Harry Jusélius, Ingemar Hägglund, Ulf af Klintberg, Per Östlin, Göran Lindh, Ulla Fröding och Björn Flink, ass. i Göta hovr. Ulf Bergenstråhle, ass:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Jan Bergendal, Jarl-Inge Svensson och Bernt Ohlin samt ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil Holmqvist.

 

Hovrätterna. K. M:t har 30 juni 1972 till assessorer förordnat, i Svea hovr. fisk.:a Johan Levander, Lennart Lindvall, Bo Drangel, Olov Hertzman och Ann-Christine Zachrisson, i Göta hovr. ordf. i hyresnämnderna för Sthlms län, Uppsala län o. Gotlands län Sixten Garström samt fisk:a Sten Englund, Jan-Olof Rehnberg och Kerstin Paulsson samt i hovr. f. Nedre Norrland fisk:a Erik Ljungkvist och Agneta Sjöberg.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    30 juni 1972 utnämnt ass. i Svea hovr. Georg Sterzel att fr. o. m. 1 okt. 1972 vara rådm. i Sollentuna o. Färentuna tr,
    s. d. förordnat särskilda inskrivningsdomaren i Sollentuna o. Färentuna tr Vanja Nordström att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Ulf Bratt att vara rådm. i Falu tr,
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Bengt Westerberg att vara rådm. i Karlstads tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Anders Stendahl att vara rådm. i Borås tr,

 

720 Personalnotiser    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Jan-Olof Rehnberg och t.f. rev.sekr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Bertil Holmqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Skövde tr, Rehnberg fr. o. m. 14 aug. 1972 och Holmqvist fr. o. m. 1 jan. 1973,
    s. d. förordnat ass:a i Sthlms tr Bo Carlsson och Anna-Maria Eek-Wallenberg att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i tr,
    s. d. förordnat ass. i Sthlms tr Siv Jantze, ass. i Göta hovr. Göran Stigenberg samt ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg, Gillis Zingmark och Lars Frostensson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Sthlms tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. Bengt Widén att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Katrineholms tr,
    6 juli 1972 förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Erik Ljungkvist att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Härnösands tr,
    11 aug. 1972 utnämnt byråchefen i Göta hovr. Nils Ljunggren att vara rådm. i Jönköpings tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Carl-Gustaf Albemark att vara rådm. i Jämtbygdens tr,
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Malmö tr, ass. i tr Thorsten Lindelöf att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lunds tr, samt
    24 aug. 1972 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Per Henrik Adrian att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Borås tr.