Hyresnämnderna. K. M:t har
    30 juni 1972 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Birgitta Gislev att vara ordf. i hyresnämnderna för Hallands län, Gbgs o. Bohus län samt Älvsborgs län samt
    s. d. förlängt förordnandet för rådm. i Malmö tr Ulf Lehammar att vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län o. Malmöhus län.

 

Polisväsendet. K. M:t har 21 juli 1972 utnämnt t.f. polisöverint., polisint. i Sthlms polisdt Åke Åkesson att vara polisöverint. i dt.

 

Åklagarväsendet. RÅ har
    25 juli 1972 utnämnt chefsåkl. i Kiruna åkl.dt Birger Ström att fr. o. m. 1 okt. 1972 vara chefsåkl. i Piteå åkl.dt,
    26 juli 1972 utnämnt distr.åkl. i Gävle åkl.dt Lars Lundgren att vara chefsåkl. i Sandvikens åkl.dt samt
    7 aug. 1972 utnämnt distr.åkl. i Luleå åkl.dt Gunnar Guné att fr. o. m. 1 okt. 1972 vara chefsåkl. i Piteå åkl.dt.
    K. M:t har 11 aug. 1972 förordnat t.f. länsåkl., chefsåkl. i Visby åkl.dt Nils-Åke Jonsson att vara länsåkl. i Sthlms län o. Gotlands län.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 juni 1972 förordnat följ. personer att vara led. i stn fr. o. m. 1 juli 1972 t. o. m. 30 juni 1975: t.f. överdir. hos stn Sven Fischier, avd.chefen i socialstn Henry Sälde, t.f. avd.chefen i AMS Olof Bergström, juristen i LO Birgitta Alexanderson, v. ordf. i Gränges AB:s styrelses arbetsutskott Sven Ersman samt led. av riksdagen Astrid Bergegren och Nils-Eric Gustafsson.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har som föredragande förordnats fr. o. m. 1 juli 1972 ass. i Göta hovrätt Sten Englund och fr. o. m. 1 okt. 1972 avd.dir. v. kriminalvårdsstn Torsten L. Johansson.

 

Universiteten. Under det gångna läsåret har jur.dr-grad förvärvats vid Lunds universitet av jur. lic. Rune Lavin. Lavin har förordnats till docent i offentlig rätt vid universitetet. Till docent i civilrätt har förordnats jur. dr Carl Gustaf Björkelund. Vid årets promotion i Lund promoverades till jubeldoktor prof. em. Ragnar Bergendal.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 1 sept. 1972 antagits Ronald Adolfsson och Lars Augustinsson, Sthlm, Christer Berglund, Göteborg, John Henningsson, Skövde, Sten Junker, Sthlm, Göran Norrman, Helsingborg, Inger Persson, Linköping, och Gunnar Öhrn, Sölvesborg.

 

Trycklov 27.9.72.