80 PersonalnotiserJordbruksdepartementet. K. M:t har 5 nov. 1971 förordnat dep.sekr. i dep:t Ulf Lönnqvist att fr. o. m. 1 jan. 1972 vara kansliråd i dep:t.

 

Nedre justitierevisionen. K. M :t har 22 okt. 1971 förordnat e. rådm. i Sthlms tr Bertil Freyschuss, 19 nov. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Schiratzki och 3 dec. 1971 förordnat ass:a i Svea hovr. Gunvor Bexelius och Göran Dufwa samt rådm. i Sthlms tr Nils Örtegren att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    12 nov. 1971 utnämnt t.f. lagm. i Svea hovr., hovr.rådet i hovr. Kjell Ericsson att vara lagm. i hovr. fr. o. m. 1 febr. 1972,
    s. d. utnämnt rådm., tillika avd.ordf., i Sthlms tr Karl-Erik Skarvall att vara lagm. i Svea hovr. fr. o. m. 1 april 1972 samt
    26 nov. 1971 utnämnt t.f. rådm. i Medelpads tr, ass. i hovr. f. Nedre Norrland Stina Zackari att vara hovr.råd i hovr. fr. o. m. 1 jan. 1972.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    22 okt. 1971 förordnat fisk. i Göta hovr. Bengt Widén att fr. o. m. 1 jan. 1972 inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Katrineholms tr,
    29 okt. 1971 utnämnt rådm. i Malmö tr Gustav Malmer att vara rådm., tillika avd.ordf., i tr fr. o. m. 1 jan. 1972,
    5 nov. 1971 utnämnt och förflyttat lagm. i Lycksele tr Åke Åkebring till tjänsten som lagm. i Örnsköldsviks tr fr. o. m. 1 jan. 1972,
    12 nov. 1971 utnämnt lagm. i Svea hovr. Per Erik Fürst att vara lagm. i Sthlms tr fr. o. m. 1 febr. 1972 samt
    3 dec. 1971 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Olof Börjeson att vara lagm. i Tössbo och Vedbo tr fr. o. m. 10 jan.1972.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 3 dec. 1971 förordnat ass. i Svea hovr. Görel Ekholm att inneha långtidsvik. på tjänsten som ordf. i hyresnämnderna för Kopparbergs län och Gävleborgs län.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 3 dec. 1971 förordnat polisint. hos stn Hans Wermdalen att vara byråchef hos stn.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    29 okt. 1971 förordnat poliskomm. i Fagersta polisdt Karl-Inge Björnbom att inneha långtidsvik. på polismästartjänsten i dt samt
    3 dec. 1971 förordnat polisint. i Kristinehamns polisdt Leif Ternström att inneha långtidsvik. på polismästartjänsten i Mjölby polisdt.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har
    11 nov. 1971 utnämnt chefsåkl. i Fagersta åkl.dt Thore Lövberg att vara chefsåkl. i Vänersborgs åkl.dt,
    s. d. förordnat distr.åkl. i Mariestads åkl.dt Georg Christiansson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i Skara åkl.dt samt
    24 nov. 1971 utnämnt kammaråkl. i Sthlms åkl.dt Per-Göran Näss att vara chefsåkl. i Luleå åkl.dt.

 

Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    29 okt. 1971 utnämnt leg. läk. Roman Folter att vara överläkare vid fångvårdsanstalten Österåker samt
    3 dec. 1971 förordnat leg. läk. Elmar Herterich att vara överläkare vid fångvårdsanstalten Kumla.

 

Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 12 nov. 1971 entledigat hovr.rådet Inge Lekman från uppdraget att vara led. i nämnden vid utgången av nov. 1971 samt förordnat chefsrådm. Wilhelm von Schéele att vara led. i nämnden för tiden 1 dec. 1971—31 dec. 1974.

 

Trycklov 4.1.72.