Nye dommere i Norges Høyesterett. Til høyesterettsdommer er utnevnt fylkesmann Erling Sandene, regjeringsadvokat Hans Methlie Michelsen og departementsråd Sigurd Juell Lorentzen.
    Høyesterettsdommer Sandene er født i 1921, ble student i 1940, cand. jur. i 1943 og har studert amerikansk rett ved University of Colorado i 1949—50. Han var dommerfullmektig på Eidsvoll i 1945, ansatt i Justisdepartementet fra 1946, hvor han i 1962 ble ekspedisjonssjef. Siden 1966 har han vært fylkesmann i Møre og Romsdal.
    Høyesterettsdommer Michelsen er født i 1920, ble student i 1939 og cand. jur. 1943. Han var dommerfullmektig i Lyngdal i 1946—47, fullmektig hos regjeringsadvokaten fra 1947—58 og lagdommer i Hålogaland 1958—62. Han har vært regjeringsadvokat siden 1962. Han har vært medlem av diverse komitéer.
    Høyesterettsdommer Lorentzen er født i 1916, ble student i 1934, cand. jur. i 1938 og studerte ved Harvard University i 1946—47. Han ble sekretær i Trustkontrollkontoret i 1939, Prisdirektoratet 1940, konsulent i Finansdepartementet i 1941, kontorsjef i Prisdirektoratet i 1945, sjef for Statens pris og rasjoneringsinspeksjon i 1949 og ekspedisjonssjef i Finansdepartementets finansavdeling i 1952. Siden 1960 har han vært departementsråd i Samferdselsdepartementet. Lorentzen har vært styreformann for Statens lånekasse for studerende ungdom siden 1958 og formann for Norges Juristforbund 1966—1971.

P. L.

Ny regjeringsadvokat i Norge. Til regjeringsadvokat er utnevnt Bjørn Haug. Regjeringsadvokat Haug er født i 1928 og ble cand. jur. i 1954. Etter ett år i finansdepartementets skattelovavdeling var han dommerfullmektig i Tønsberg i 1955—56. Fra 1956—59 var han ansatt i lovavdelingen i Justisdepartementet. Haug tok L. L. M.-graden ved University of California (Berkeley) i 1958. I årene 1959—61 var han fullmektig ved regjeringsadvokatens kontor. Fra 1962 har han vært direktør i og sjef for den juridiske avdeling i Christiania Spigerverk (nu Elkem-Spigerverket). Haug er medlem av Industriforbundets skattelovutvalg og selskapsrettsutvalg. Dessuten har han vært medlem av diverse lovkomitéer, bl. a. Bergverkslovkomitéen.

P. L.