Eric Allgårdh avled 15 juni 1972. Han var född i Kalmar 25 juni 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Uppsala 1930. Han inträdde 1934 i Göta hovrätt och blev 1939 civilrådman i Borås.

 

Nils Lambert Forsberg avled 15 juni 1972. Han var född i Båstad 20 mars 1913, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Stockholm 1941. Efter tingstjänstgöring innehade han intill 1954 befattningar hos olika statliga myndigheter samt hos poliskammaren i Stockholm. Från nämnda år ägnade han sig åt advokatverksamhet i Ängelholm och blev 1958 led. i samfundet.

 

Bror Mårten Julius Bergman avled 17 juni 1972. Han var född i Edsvalla, Värmlands län, 19 mars 1888, avlade mogenhetsex. 1909 och jur. kand.ex. i Lund 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Åmål från 1923. Han blev led. i samfundet 1927.

 

Tore Emil Lindell avled 5 juli 1972. Han var född i Växjö 5 nov. 1905, avlade stud.ex. 1925 och jur. kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig till 1965 åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. i samfundet 1935.

 

Bo Erik Johan Hedman avled 18 juli 1972. Han var född i Sala 6 febr. 1921, avlade stud.ex. 1940 och jur. kand.ex. i Stockholm 1947. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm, från 1958 som delägare i Alf Lindahls advokatbyrå. Han blev led. i samfundet 1952.

 

Åke Anders Johannes Hellner avled 19 juli 1972. Han var född i Bureå, Västerbottens län, 18 april 1926, avlade stud.ex. 1946 och jur. kand.ex. i Lund 1953 samt blev jur. dr 1959. Från 1960 var han docent i finansrätt i Lund, från 1961 i Stockholm och sedan 1965 professor i finansrätt i Stockholm. Bland hans arbeten kan nämnas Periodiskt understöd och underskott (akad. avhandl.) 1959 samt Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel 1962.

 

Charles Lennart Eugen Tidfält avled 4 aug. 1972. Han var född i Vetlanda 2 april 1912, avlade stud.ex. 1933 och jur. kand.ex. i Lund 1938. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet, från 1940 med egen rörelse i Malmö. Han blev led. i samfundet 1943.

 

Sten Edvard Söderqvist avled 4 aug. 1972. Han var född 21 aug. 1902 i Stockholm, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sundsvall. Han blev led. i samfundet 1932.

 

Sven Erik Lagerholm avled 12 aug. 1972. Han var född 11 sept. 1931 i Norrtälje, avlade stud.ex. 1950 och jur. kand.ex. 1957 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1960 i Västerås. Han blev led. i samfundet 1963.