Kurs i europeisk integration. Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC) en internationell kurs på engelska språket i europeisk integration under tiden 11 september 1973—26 april 1974. Upplysningar kan fås från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.
 

O. B.

 

.