Personalnotiser 17Justitiedepartementet. K. M:t har
    12 jan. 1973 förordnat rättschefen i dep:t Ulf Nordenson att inneha långtidsvik. på tjänsten som statssekr. i dep:t,
    s. d. förordnat dep.rådet i dep:t Staffan Vängby att inneha långtidsvik. på tjänsten som rättschef i dep:t samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Johan Lind att bestrida göromål som ank. på kansliråd i dep:t.
    Dep.chefen har
    28 nov. 1972 till experter i ämbetsansvarskommittén förordnat jur. kand. Bo-Ingvar Ericson, förbundsjuristen Gösta Eklund, dir. Styrbjörn von Feilitzen, dir. Erik Forstadius, rådm. Jan Ljungar, övering. Petter Narfström och ombudsman Jan Neumiller,
    4 dec. 1972 förordnat kammarrättsfisk. Bert Lindberg att vara sekr. i 1972 års domarutredning,
    6 dec. 1972 förordnat dir. Klas Holming att vara expert i nordiska upphovsrättskommittén,
    11 dec. 1972 förordnat hovr.rådet, KO:s ställföreträdare Hans Bergqvist att vara expert i kreditupplysningsutredningen,
    19 dec. 1972 till experter i generalklausulutredningen förordnat adv. Sven Harald Bauer, hovr.rådet, KO:s ställföreträdare Hans Bergqvist, dir. Bo Falkenborg och sekr. Lars Gunnar Flemström,
    28 dec. 1972 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Sven Carlsson att biträda i dep:t,
    s. d. förordnat dir. Lennart Körner att vara expert i mutansvarskommittén, 
    2 jan. 1973 förordnat adv. Bror Wahlström att vara expert i familjelagssakkunniga samt
    4 jan. 1973 förordnat kammarrättsrådet Birger Stening att vara expert i skadeståndskommittén.Statsrådet Lidbom har
    13 dec. 1972 förordnat byrådir. Leif Lundvall att vara expert i konsumenttjänstutredningen,
    15 dec. 1972 förordnat hovr.fisk. Lars Qwist att vara bitr. sekr. i kreditköpkommittén samt
    28 dec. 1972 förordnat jur. kand. Lave Beck-Friis att biträda konsumenttjänstutredningen.

 

Utbildningsdepartementet. K. M:t har 28 dec. 1972 förordnat dep.sekr. i dep:t Gunnar Svensson att vara kansliråd i dep:t.

 

Handelsdepartementet. K. M:t har 15 dec. 1972 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Jonson att vara dep.råd i dep:t.

 

Industridepartementet. K. M:t har
    1 dec. 1972 förordnat dep.rådet i dep:t Tony Hagström att vara statssekr. i dep:t, samt
    s. d. förordnat tekn. lic. Karl-Henrik Pettersson att vara dep.råd i dep:t.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    15 dec. 1972 förordnat e. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Göran Dufwa att vara e.o. rev.sekr.,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Claes Svanström, ass. i Göta hovr. Stig Iversen och ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Ström att vara e. rev.sekr.,
    s. d. förordnat rådm. i Sthlms tr Bo Carlsson att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    28 dec. 1972 förordnat just.rådet Erik Hedfeldt att vara ordf. på avd. i högsta domstolen.