176 PersonalnotiserRegeringsrätten. K. M:t har
    28 dec. 1972 förordnat byrådir. hos pat.- o. reg.verket Göran Andersson att vara e. reg.rättssekr. samt
s. d. förordnat fisk:a i kammarrätten i Sthlm Göran Grege och Robert Alderin att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    8 dec. 1972 utnämnt rev.sekr. Erling Green att vara hovr.råd i Svea hovr.,
    15 dec. 1972 förlängt förordnandet för hovr.rådet i Svea hovr. Carl Fredrik Hadding att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som lagm. i hovr. samt
    28 dec. 1972 till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Bo Hedgårdh, Jan Huldt, Olof Bergqvist, Tord Isberg, Björn Janson, Lars Qwist, Håkan Wikström och Harald Dryselius, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Ulf Stenefeldt och Olle Ekstedt, i hovr. f. Västra Sverige fisk:a Margit Kärrström och Kenneth Bratthall, i hovr. f. Nedre Norrland fisk. Bengt-Åke Nilsson samt i hovr. f. Övre Norrland fisk:a Hans Heimer och Gunnar Sjöblom.

 

Kammarrätterna. K. M:t har 8 dec. 1972 utnämnt ass:a i hovr. f. Västra Sverige Gunnar Dyhre och Elisabeth Palm att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    15 dec. 1972 förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Jan Allgårdh att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Lindesbergs tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Svea hovr. Åke Sundström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rådm. i Svartlösa tr,
    s. d. förlängt förordnandet för ass. i Göta hovr. Jan-Olof Rehnberg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Skövde tr,
    s. d. förlängt förordnandena för ass:a i Svea hovr. Åke Holmberg, Gillis Zingmark och Lars Frostensson att inneha långtidsvik. på tjänst som rådm. i Stockholms tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Alf Åkesson att vara rådm. i Södertälje tr,
    28 dec. 1972 förordnat ass. i Malmö tr Ingrid Berg att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Varbergs tr,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Bengt Karle att vara rådm. i Södertörns tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Helsingborgs tr Birger Vallgårda att fr. o. m. 1 april 1973 vara lagm. i Bodens tr samt
    12 jan. 1973 förordnat ass. i Gbgs tr Elisabet Nygren att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr.

 

Hyresnämnderna. K. M:t har 28 dec. 1972 utnämnt byråchefen i hovr. över Skåne o. Blekinge Torsten Jacobsson att fr. o. m. 1 april 1973 vara ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län, tillika chef för dessa hyresnämnders kansli.

 

Universiteten. Under höstterminen 1972 har vid Uppsala universitet jur. dr-examen avlagts av J. Anders Hagstedt samt docentförordnanden meddelats Hagstedt samt Åke Saldeen och Per Henrik Lindblom. Vid Stockholms universitet har jur. dr-examen avlagts av Gustaf Lindencrona.

 

Trycklov 5/2 1973