270 DödsfallHans Sigurd T:son Falck avled 27 aug. 1972. Han var född i Kristianstad 7 sept. 1891, avlade stud.ex. 1910 och jur. kand.ex. i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring blev han fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1919 samt assessor vid rådhusrätten i Malmö 1922. Han blev extra rådman vid rådhusrätten 1935 och rådman 1947.

 

Gunnar Oscar Ekström avled 3 sept. 1972. Han var född i Malmö 21 jan. 1902, avlade stud.ex. 1921 och jur. kand.ex. i Lund 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge och blev hovrättsråd där 1940.

 

Sven Arvid Afzelius avled 4 sept. 1972. Han var född i Stockholm 12 nov. 1893, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt 1921 och blev hovrättsråd där 1932.

 

Leo Nikolai Lenfeldt avled 12 sept. 1972. Han var född i Malmö 14 dec. 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö och blev led. i samfundet 1937.

 

Helge Arvid Sjögren avled 13 sept. 1972. Han var född i Växjö 10 aug. 1890, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Lund 1912. Efter tingstjänstgöring inträdde han 1917 i Göta hovrätt och blev hovrättsråd där 1928, revisionssekreterare 1929 samt häradshövding i Linköpings domsaga 1936.

 

Sture Mauritz Svensson avled 4 okt. 1972. Han var född i Gamleby, Kalmar län, 3 nov. 1903, avlade stud.ex. 1922 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt 1931 och blev hovrättsråd där 1948 samt häradshövding i Oppunda och Villåttinge domsaga 1950.

 

Karl Sigurd Torsten Nilsson Gihl avled 29 okt. 1972. Han var född i Falun 6 jan. 1889, avlade stud.ex. 1907 och fil. kand.ex. i Uppsala 1909. Han blev fil. dr 1913, jur. kand. 1918, jur. lic. 1944 och jur. hedersdoktor i Stockholm 1947. Han blev förste arkivarie i UD 1919, var chef för arkivet i NF:s sekretariat 1924—26 samt kansliråd och chef för arkivet i UD 1931—50. Åren 1930—47 verkade han som lärare i internationell rätt vid sjökrigshögskolan, blev docent i folkrätt 1935 och var professor i internationell rätt vid Stockholms högskola 1947—55 samt folkrättssakkkunnig i UD 1950—1961. Han var ledamot i permanenta skiljedomstolen i Haag 1955—61. Han deltog i en rad statliga utredningar och utgav ett stort antal arbeten inom den internationella rätten, däribland Den internationella privaträttens historia och allmänna principer 1951 samt Huvuddrag av den allmänna folkrätten 1957.

 

Knut Olof Strömberg avled 15 nov. 1972. Han var född i Göteborg 25 mars 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Stockholm 1923. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led, i samfundet 1930.

 

Georg Klas Bernhard Kjällgren avled 19 nov. 1972. Han var född i Härja, Skaraborgs län, 18 april 1894, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Upp-

Dödsfall 271sala 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Trollhättan och blev led. i samfundet 1923.