Svensk Juristtidning
Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning sammanträdde d. 8 mars 1973. Inför sammanträdet hade f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren samt professorerna Håkan Nial och Ivar Strahl anmält att de inte längre önskade kvarstå som medlemmar av föreningens styrelse. Föreningen utsåg till nya medlemmar av styrelsen justitierådet Carl Holmberg samt professorerna Jan Hellner och Stig Strömholm. Till ny suppleant i styrelsen utsågs departementsrådet Anders Knutsson. Till ny revisor i föreningen utsågs professorn Hans Thornstedt och till ny revisorssuppleant professorn Bertil Bengtsson.
 

H. D-s