Regeringsrätten. K. M:t har
    16 febr. 1973 till e. o. reg.rättssekr. förordnat e. reg.rättssekr., ass. i kammarrätten i Gbg Bengt Monell, e. reg.rättssekr. Peder Törnvall samt e. reg.rättssekr:a, fisk:a i kammarrätten i Sthlm Ulf Håkansson, Lars Pernold, Olof Fellenius, Gunnar Hörle, Rolf Löfstrand, Gunnel Lundkvist, Jan Andersson, Stefan Ericsson, Curt Berglund, Bengt-Olof Avellan-Hultman, Åke Roos, Björn Rydholm och Reidunn Laurén,
    9 mars 1973 förordnat t.f. ass. i kammarrätten i Sthlm, länsass. hos länsstyrelsen i Skaraborgs län Ingvar Severin och ass. i kammarrätten i Gbg Björn Månsson att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat avd.dir. hos länsstyrelsernas organisationsnämnd Ingvar Nilsson att vara e. reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. K. M:t har 9 mars 1973 utnämnt rev.sekr. Ulla Maiander att vara hovrättsråd i Göta hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    2 mars 1973 utnämnt hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Erik Borglund att vara lagm. i Hallands södra tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat lagm. i Vara tr Thord Granger fr. o. m. 1 jan. 1974 till tjänsten som lagm. i Falköpings tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Malmö tr Sven Erik Sjöström att fr. o. m. 1 juni 1973 vara rådm, tillika avd.ordf., i tr,
    s. d. utnämnt e. rådm. i Gbgs tr, ass. i tr Bengt Orrhage att vara rådm. i tr samt
    s. d. förordnat t.f. rådm. i Gbgs tr, ass. i tr Elisabet Nygren att vara e. rådm. i tr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    23 febr. 1973 utnämnt och förflyttat kammarrättsrådet, tillika v. ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Sten Bergh till en tjänst som kammarrättsråd, tillika v. ordf. på avd., i kammarrätten i Gbg,
    2 mars 1973 utnämnt kammarrättsrådet, tillika v.ordf. på avd., i kammarrätten i Sthlm Telemak Eliaeson att vara kammarrättslagm. i kammarrätten,
    9 mars 1973 utnämnt förste länsass. hos länsstyrelsen i Värmlands län Marc Olsson och ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf Liljeqvist att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat reg.rättssekr. Bengt Monell att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten i Gbg,
    s. d. förordnat fisk:a i kammarrätten i Sthlm Peter Wennerholm och Bert Lindberg att vara assessorer i kammarrätten i Gbg samt
    s. d. förordnat länsass. hos länsstyrelsen i Västmanlands län Bertil Kahl att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten i Sthlm.

 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD). K. M:t har
    23 febr. 1973 entledigat överdir. och chefen för CFD Helmer Wallner vid utgången av febr. 1973 från tjänsten som överdir. samt förordnat övering. hos lantmäteristyrelsen Sune Andersson att fr. o. m. 1 mars 1973 vara överdir. och chef för CFD.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har
    16 febr. 1973 utnämnt länsåkl. i Hallands län Lennart Eliasson att fr. o. m. 1 maj 1973 vara länsåkl. i Malmöhus län samt
    2 mars 1973 utnämnt chefsåkl. i Bo 7 vid åkl.mynd. i Malmö åkl.dt Sten Runerheim att vara chefsåkl. i Co 2 i Malmö åkl.dt.

 

Trycklov 5.4.73