Det 27:e nordiska juristmötet är avsett att äga rum i Reykjavik i augusti 1975. Svenska styrelsen för de nordiska juristmötena är tacksam för förslag till överläggningsämnen att behandlas vid mötet. Styrelsen är också intresserad av synpunkter på den nuvarande uppläggningen av juristmötena och förslag till möjliga förbättringar. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligen eller muntligen till styrelsens sekreterare, departementsrådet Anders Knutsson, Justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm, tel. 763 11 63, före den 15 oktober 1973.
    Inbjudan till mötet kommer att tillställas alla medlemmar i de nordiska juristmötena i början av år 1975. Medlemskap kan vinnas av svenska jurister genom inbetalning av medlemsavgiften, 35 kr., till den svenska styrelsen, postgiro 50 40 20-9, och berättigar till erhållande av referatet från 1972 års juristmöte, när det föreligger i tryck. Även referat från tidigare juristmöten kan tillhandahållas av den svenska styrelsen.
 

A. K.