Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har under verksamhetsåret 1972/73 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av assessorn Sven-Ivar Forss, ordf., assessorn Carl Nisser, v. ordf., fiskalen Thomas Stahre, sekr. och kassaförv., samt assessorn Bengt Widén och fiskalen Åke Rehnström.
    Föreningen har omkring 40 medlemmar.

 

Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge höll årsmöte d. 22 febr. 1973. Därvid valdes till styrelse Runo Håkansson, ordf., Thorsten Lunderquist, v. ordf., Ulf Stenefeldt, sekr. och kassaförv., Göran Regner och Birgitta Åqvist. Till suppl. utsågs Jan Bergendal, Bo Broomé och Göran Staafgård. Efter årsmötet höll hovrättsfiskalen Per Falk föredrag över ämnet "Svensk strafflags tillämplighet i rummet". Efter föredraget följde diskussion.
    Föreningen har närmare hundratalet medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1972 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av numera kammarrättsrådet Elisabeth Palm, ordf., fiskalen Bengt Ollfors, v. ordf., fiskalen Gunnar Kihlgren, sekr. och kassaförv., numera kammarrättsrådet Gunnar Dyhre och fiskalsaspiranten Gunnar Gårdmark med fiskalen Jean Andréasson och fiskalsaspiranten Marika Jacobsson såsom suppleanter. Vid årsmöte d. 8 juni 1972 utsågs till ny styrelse assessorn Hans Regner, ordf., fiskalen Jean Andréasson, v. ordf., fiskalsaspiranten Anders Iacobaeus, sekr. och kassaförv., numera kammarrättsrådet Gunnar Dyhre och fiskalsaspiranten Christer Söderberg med fiskalerna Bertil af Klinteberg och Dan Ogvall såsom suppleanter.
    Föreningen har under 1972 haft cirka 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1972 sammanträtt två gånger. Årsmöte hölls d. 11 febr. 1972. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Hans Heimer, ordf., och Gunnar Sjöblom, kassaförv., samt fiskalen Göran Norberg, sekr.
    Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

Juristklubben i Linköping har under år 1972 hållit tre sammanträden. D. 23 mars hölls föredrag av chefsjuristen Jan Orrenius om statsföretagskoncernens verksamhet. D. 16 maj hölls årsmöte. Efter förhandlingana höll JO Bertil Wennergren föredrag om "JO som garant för enskilds fri- och rättigheter". D. 4 dec. kåserade adv. Wilhelm Brodin över klubbens tidigare verksamhet, varefter de fortsatta formerna för verksamheten diskuterades.
    Under verksamhetsåret 1972—1973 utgöres styrelsen av länsåklagaren Brynolf Wendt, ordf., dir.ass. Claes Elliot, v. ordf. och kassör, samt jur. kand. Svante Arenius, sekr. och klubbmästare.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.