Eskilstuna-Strängnäs Juristklubb bildades vid sammanträde d. 17 maj 1972 i Eskilstuna. Till styrelse valdes chefsåklagaren Gunnar Rosenqvist, ordf., adv. Nils Nilsson, sekr., bankjuristen Gerhard Thorén, kassör, och rådmannen Tage Andersson, klubbmästare. Klubben har haft ett välbesökt sammanträde d. 24 nov. 1972, varvid generaldirektören Bo Martinsson kåserade om svensk kriminalvård. Till mötet var inbjudna länets åklagare, representanter för skyddskonsulenten och styresmannen på Hällbyanstalten.

 

Västmanlands Juristförening har under 1972 haft fyra sammankomster. D. 16 mars kåserade borgmästaren Åke Svensson, Halmstad, över ämnet "Sol och vår i verklighet och dikt". D. 18 april talade justitieombudsmannen Gunnar Thyresson över ämnet "Vad gör JO?". D. 27 maj avhölls traditionsenligt vårmiddag med dans på Bruksgården i Virsbo. Slutligen hölls årsmöte d. 28 nov. 1972, därvid rättschefen Ulf Nordenson talade över ämnet "Skadeståndsrätten under omstöpning".
    Styrelsen har under året utgjorts av länsrådet Bengt Svanström, ordf., länspolischefen Ralph Sterner, v. ordf., ombudsmannen Alf Erik Norén, skattmästare, byrådir. Margrete Schöldberg, klubbmästare, adv. Lars Gombrii, sekr., samt rådmannen Stig Ramkull och adv. Åslög Bäck.
    Vid årsmötet valdes till styrelse för 1973 länspolischefen Ralph Sterner, ordf., ombudsmannen Alf Erik Norén, v. ordf., länsnotarien Lars Göthberg, skattmästare, byrådir. Margrete Schöldberg, klubbmästare, jur.kand. Bo Holmer, sekr., samt rådmannen Stig Ramkull och adv. Åslög Bäck.
    Föreningen har omkring 145 medlemmar.

 

Dalarnas Juristförenings styrelse har under år 1972 hållit tre sammanträden. Vid föreningens årsmöte d. 26 maj 1972 talade sekr. vid Sveriges Industriförbund, jur. kand. Lars Gunnar Flemström över ämnet "Caveat emptor blir caveat vendor, utvecklingstendenser inom konsumentskyddet".
    Föreningens styrelse utgöres av adv. Roland Eliason, ordf., lagmannen Carl-Anders Hallenberg, v. ordf., kommunsekr. Göran Löfgren, sekr., länsåklagaren Lennart Larsson, kassaförv., adv. Gunnar Lundgren, klubbmästare, samt rådmannen Carl-Oskar Larsson och länsass. Mats-Gunnar Svennung.
    Föreningen har under året haft cirka 60 medlemmar.

 

Gefleborgs läns juristförening har under år 1972 haft tre sammankomster. Vid årsmöte d. 29 maj orienterades medlemmarna om Högbo Bruks verksamhet. D. 11 okt. höll länsrådet Allert Tollstorp föredrag över ämnet "Ny länsstyrelseorganisation — bättre samhällsplanering?" D. 5 dec. informerade hovrättsass. Lars Tottie om familjelagssakkunnigas betänkande "Familj och äktenskap".
    Föreningens styrelse utgörs av länsrådet Allert Tollstorp, ordf., tingsfiskalen Sten Bertram, sekr., stadsjuristen Erik Karlsson, kassaförv., adv. Lennart Rehle, klubbmästare, och distriktsåklagaren Svante Mellstrand.
    Föreningen har omkring 75 medlemmar.

 

Västernorrlands Juristklubb har under 1972 hållit två sammanträden, dels d. 21 jan. i Sundsvall, dels d. 2 juni, klubbens årsmöte, i Härnösand. Vid sammanträdet i Sundsvall talade generaldirektören Bo Martinsson över ämnet "Straff eller vård — några synpunkter på svensk kriminalvård". Vid årsmötet talade efter sedvanliga förhandlingar konsumentombudsmannen Sven Heur-

556 Notisergren om sin verksamhet.
    Styrelsen har utgjorts av hovrättspresidenten Åke von Schultz, ordf., länsrådet Sven Wasteson, v. ordf., lagmannen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, länspolischefen John H. Rudström samt hovrättsfiskalen Rolf Hammar, sekr., kassaförv. och klubbmästare.
    Klubben har omkring 100 medlemmar.