Hovrätterna K. M:t har
    27 april 1973 utnämnt rådm. i Gbgs tr Bo Ihrfelt att fr. o. m. 1 juli 1973 vara hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige samt
    s. d. förlängt förordnandet för hovr.rådet i hovr. f. Övre Norrland Ingrid Andersson att inneha långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.

 

Tingsrätterna. K. M:t har
    13 april 1973 utnämnt rådm. i Västerås tr Erik Ahnlund att fr. o. m. 1 juni 1973 vara lagm. i Sala tr,
    s. d. förordnat rådm. i Uppsala tr Jan Dufwa att fr. o. m. 1 juni 1973 inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Västmanlands mellersta tr,
    s. d. förordnat t.f. lagm. i Lindesbergs tr, hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. för Övre Norrland Nils Lindroth att inneha långtidsvik. på tjänsten som lagm. i Falköpings tr,
    s. d. förlängt förordnandet för särskilda inskrivningsdomaren i Sollentuna och Färentuna tr Vanja Nordström att inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr samt
    27 april 1973 förordnat ass. i hovr. f. Västra Sverige Göran Norrsell att fr. o. m. 1 juni 1973 inneha långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gbgs tr.

 

Kammarrätterna. K. M:t har
    13 april 1973 utnämnt kammarrättsråden i kammarrätten i Sthlm Jan Sundin och Bertil Holmberg att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten samt
    18 maj 1973 förordnat fisk. i kammarrätten i Sthlm Göran Atterwall och avd.dir. hos riksskatteverket, fisk. i kammarrätten i Sthlm Sture Hagergård att vara kammarrättsassessorer i kammarrätten.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 27 april 1973 förordnat avd.dir. hos kriminalvårdsstyrelsen Vilhelm Karlström att fr. o. m. 1 juli 1973 vara byråchef hos styrelsen.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 27 april 1973 utnämnt chefsåkl. i Västerås åkl.dt Alf Juhlin att vara länsåkl. i Västmanlands län.
    Riksåklagaren har
    17 april 1973 utnämnt distr.åkl. i Sollefteå åkl.dt Lars Arfors att vara chefsåkl. i dt samt
    4 maj 1973 utnämnt distr. åkl. i Helsingborgs åkl.dt Emil Bertland att vara chefsåkl. i Landskrona åkl.dt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 11 maj 1973 antagits Sol-Britt Ingemansson, Malmö, Lars Jelder, Stockholm, Inger Lindblom, Malmö, Erik Melin, Göteborg, och Christina Omander, Malmö.Trycklov 15.6.73