Kammarrätterna. K. M:t har
    25 maj 1973 förordnat ass. i kammarrätten i Gbg Stig Granqvist att inneha långtidsvik. på en tjänst som kammarrättsråd i kammarrätten,
    s. d. förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Lennart de Verdier att inneha långtidsvik. på en tjänst som ass. i kammarrätten,
    5 juni 1973 förordnat länsass. hos länsstyrelsen i Västmanlands län Bertil Kahl att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som ass. i kammarrätten i Sthlm samt
    29 juni 1973 utnämnt reg.rättssekr. Lars Rabe och taxeringsdir. hos länsstyrelsen i Västerbottens län Paul Näsman att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sthlm.

Hyresnämnderna. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat t.f. rådm. i Lunds tr, ass. i Malmö tr Thorsten Lindelöf att vara e. ordf. i hyresnämnderna för Kristianstads län och Malmöhus län.

Domstolsväsendets organisationsnämnd. K. M:t har 29 juni 1973 förordnat ass. i hovr. f. Övre Norrland Ulf Arrfelt att under tiden 1 juli—30 sept. 1973 inneha vik. som chef för kansliet hos DON.

Rättshjälpsnämnderna. K. M:t har genom beslut 5 juni 1973 förordnat följande personer att fr. o. m. 1 juli 1973 t. v. dock längst t. o. m. 30 juni 1976 vara ordf. resp. ersättare för ordf. i rättshjälpsnämnd.

 

rättshjälpsnämndordförandeersättare
stockholmhovrättslagmannen
Karl-Erik Skarvall 
kammarrättslagmannen
Carl Axel Petri
jönköpinghovrättslagmannen
Gunnar Ekblad
länsrådet
Erik Lilliesköld
malmöhovrättslagmannen
Tore Landahl
länsrådet
Harald Ljungh
 
göteborgkammarrättslagmannen
Arnold Joelsson

hovrättsrådet

Lars Öhrbom


 

sundsvallkammarrättslagmannen
Bengt Lindeberg
hovrättsrådet
Sven-Erik Ellmén

Polisväsendet. K. M:t har
    5 juni 1973 förordnat polisint. i Gbgs polisdt Gunnar Björkman att inneha långtidsvik. på en tjänst som polisöverint. i dt,

    s. d. utnämnt polismäst. i Malungs polisdt Hans-Erik Holm att vara polismäst. i Mora polisdt,
    s. d. utnämnt t.f. polismäst. i Luleå polisdt, polisint. i Örebro polisdt Bo Sjöberg att vara polismäst. i Sollentuna polisdt, 
    s. d. utnämnt polismäst. i Ludvika polisdt John Ericsson att vara polismäst. i Västerviks polisdt,
    29 juni 1973 utnämnt polisint. i Uppsala polisdt Carl-Axel Holmström att vara polismäst. i Oskarshamn polisdt,
   s. d. förordnat polisint. i Bodens polisdt Stig Rösmark att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Simrishamn polisdt samt 
    20 juli 1973 förordnat polisint. i Huddinge polisdt Inge Öhlund att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Svegs polisdt.

Åklagarväsendet. K. M:t har
    25 maj 1973 förordnat länsåkl. i Östegötlands län Brynolf Wendt att inne- 

ha långtidsvik. på en tjänst som länsåkl. i Hallands län,
    29 juni 1973 utnämnt t.f. chefsåkl., kammaråkl. vid åkl.mynd. i Gbgs åkl.dt Gösta Hansson att vara chefsåkl. i dt samt 
    5 juli 1973 förordnat byrådir. i RÅ:s kansli, t.f. länsåkl. i Malmöhus län Carl-Olof Hagberg att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. i Kalmar län.
    RÅ har 17 juli 1973 utnämnt kammaråkl. i Malmö åkl.dt Tord Wessman att vara chefsåkl. i Västerås åkl.dt.