Notiser 749Hertha Maria Spongenberg avled 31 mars 1973. Hon var född i Vindeln, Västerbottens län, 3 jan. 1896, avlade stud.ex. 1914 och jur. kand.ex. i Uppsala 1947. Hon ägnade sig från början av 1950-talet åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1960.

 

Gunhild Helena Edholm avled 10 april 1973. Hon var född i Arjeplog, Norrbottens län, 16 juli 1907, avlade stud.ex. 1927 och jur. kand.ex. i Uppsala 1934. Hon ägnade sig efter tingstjänstgöring åt advokatverksamhet, från 1960 med egen rörelse, och blev led. i samfundet 1942.

 

Erik Vilhelm Samuel Linderstam avled 22 april 1973. Han var född i Linköping 31 okt. 1896, avlade stud.ex. 1918 och jur. kand.ex. i Lund 1924 samt ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Sala. Han blev led. i samfundet 1940.

 

Petrus Gunnar Hellgren avled 2 maj 1973. Han var född i Östersund 13 maj 1913, avlade stud.ex. 1932, blev civilingenjör 1937 och avlade jur. kand.ex. 1941. Från 1942 ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1946.

 

Stig Olof Gund Noréus avled 20 maj 1973. Han var född i Stockholm 23 juni 1919, avlade stud.ex. 1938 och jur. kand.ex. i Stockholm 1946. Efter tingstjänstgöring blev han sekr. i Stockholms rådhusrätt 1950 samt assessor där 1960 och rådman 1965.

 

John Eric Einar Hanse avled 25 maj 1973. Han var född i Växjö 21 juli 1891, avlade stud.ex. 1911 och jur. kand.ex. i Lund 1918. Efter tings- och hovrättstjänstgöring blev han 1921 bitr. jurist vid Stockholms rättshjälpsanstalt och 1923 föreståndare för rättshjälpsanstalten i Helsingborg. Åren 1926—1956 var han direktör för Göteborgs rättshjälpsanstalt. Från 1957 drev han egen advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1927.

 

Bror Axel Folke Rogard avled 11 juni 1973. Han var född i Stockholm 6 juli 1899, avlade stud.ex. 1917 och jur. kand.ex. i Stockholm 1922. Efter tingstjänstgöring och juridiska studier utomlands ägnade han sig från 1925 åt advokatverksamhet och blev led. i samfundet 1927. Han var verksam i en rad föreningar och andra sammanslutningar och president i världsschackförbundet från 1949 till kort före sin bortgång.

 

Folke Henning Gustaf Holmberg avled 25 juni 1973. Han var född i Malmö 31 maj 1888, avlade stud.ex. 1908 och jur. kand.ex. i Lund 1913. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i hovrätten över Skåne och Blekinge blev han t. f. rådman i Örebro 1918, stadsfogde i Västervik samma år samt förste rådman där 1921 och borgmästare 1950.

 

Harald Lennart Eliæson avled 29 juni 1973. Han var född i Stockholm 12 okt. 1920, avlade stud.ex. 1939 och jur. kand.ex. i Stockholm 1945. Efter tingstjänstgöring och en kortare tids advokatverksamhet var han ombudsman och sedermera direktör i Trafikförsäkringsföreningen till 1966, då han upptog advokatverksamhet i Stockholm. Han blev sistnämnda år led. i samfundet.