752 PersonalnotiserAllmänna advokatbyråerna. K. M:t har 10 aug. 1973 till chefer för nedanangivna allmänna advokatbyråer förordnat följande advokater:
    Stockholm Norra Simon Haglund, Stockholm Södra Arne Fredlund, Norrköping Hans-Henning Lennman, Linköping Harald Alexandersson, Helsingborg Olle Hermansson, Malmö Caesar Cederfeldt, Halmstad Gunnar Kildén, Göteborg Ingvar Björkman, Borås Per-Otto Högsten, Vänersborg Lars Wennerberg, Karlstad Sten Hellekant, Örebro Åke Lindeberg, Västerås Anders von Zweigbergk, Gävle Wiggo Lund, Luleå Sven-Inge Söderberg, Eskilstuna Hans Johansson-Wirung, Jönköping Sivert Nilsson, Växjö Ove Nelander, Kalmar Gunde Jordán, Karlskrona Sven Erik Åkesson, Kristianstad Nils-Åke Bergqvist och Sundsvall Ola Ling.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 6 sept. 1973 förordnat t. f. byråchefen hos rikspolisstyrelsen, fisk. i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Wranghult att vara byråchef hos rikspolisstyrelsen.

 

Polisväsendet. K. M:t har
    23 aug. 1973 förordnat länspolischefen i Gävleborgs län Christer Horn af Rantzien att inneha långtidsvik. på länspolischefstjänsten hos länsstyrelsen i Malmöhus län,
    13 sept. 1973 utnämnt polisint. i Borås polisdt Hans Davidson att vara polismäst. i Landskrona polisdt,
    s. d. utnämnt byrådir. vid rikspolisstyrelsen, t. f. polismäst. i Kungälvs polisdt Göran Anderson att vara polismäst. i dt,
    s. d. utnämnt polisint. i Sthlms polisdt Sven Robertsson att vara polismäst. i Handens polisdt,
    s. d. utnämnt polismäst. i Bollnäs polisdt Gunnar Jegerfolk att vara polismäst. i Norrtälje polisdt samt
    s. d. förordnat polissekr. i Köpings polisdt Erik Westman att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Strömstads polisdt.

 

Ăklagarväsendet. K. M:t har
    10 aug. 1973 utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlms åkl.dt Stig Jansson att vara länsåkl. i Södermanlands län samt
    s. d. förordnat distr.åkl. i Helsingborgs åkl.dt Jan Lindegård att inneha långtidsvik. på tjänsten som länsåkl. i Östergötlands län.
    Riksåklagaren har 26 juli 1973 förordnat distr.åkl. i Söderhamns åkl.dt Lars Axelsson att inneha långtidsvik. på tjänsten som chefsåkl. i dt.

 

Datainspektionen. K. M:t har 23 aug. 1973 förordnat organisationsdir. i statskontoret Thomas Osvald att vara byråchef i datainspektionen.

 

Riksdagens ombudsmän. Vid riksdagens ombudsmannaexpedition har såsom föredragande förordnats fr. o. m. 1 sept. 1973 ass. i Svea hovrätt Marianne Adolfsson och fiskalen i samma hovrätt Olof Egerstedt.

 

Sveriges advokatsamfund. Som ledamöter har 31 aug. 1973 antagits Björn Aschan, Göteborg, Leif Bæcklund, Stockholm, Jan Bergman, Landskrona, Örjan Grundén, Göteborg, Anders Holmberg, Gällivare, Göran Linders, Göteborg, Karl-Gösta Myhrberg, Bollnäs, Sture Nermark, Vetlanda, Gunnar Reinholtz, Växjö, Björn Ugander, Stockholm, Tryggve Wahlin, Göteborg, Johan Wetter, Göteborg, och N. Anders Öhman, Stockholm.