Birger Ekebergs fond. Fonden hade vid utgången av år 1972 tillgångar till ett värde av 64 907: 26. Avkastningen under året uppgick till 1 718: 25. Från fonden utdelades 600: — till Juridiska Föreningen i Lund. Ang. fondens ändamål se SvJT 1952 s. 494.

H. D-s

Personalnotiser 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    5 okt. 1973 förordnat org.dir. Sune Andersson att vara expert i utredningen om översyn av delgivningsbestämmelserna m. m.
    8 okt. 1973 förordnat exp.chefen Ingvar Gullnäs att vara ordf. i utredningen ang. åtgärder för att minska rörligheten inom polisväsendet samt förordnat ombudsmannen Anne-Marie Buckau, förhandlingsdir. Björn Jirstam, avd.chefen Lennart Printz och utbildningschefen Sven-Hugo Ryman att vara ledamöter och polismäst. Bengt Erlandsson och ombudsmannen Sven Lindholm att vara experter i utredningen samt till sekr. i utredningen förordnat avd.dir. Gunnar Tysk samt
    19 okt. 1973 förordnat fisk. i Svea hovr. Christer Brahme att biträda i dep:t vid handläggningen av ärenden om nåd i brottmål.Statsrådet Lidbom har
    17 sept. 1973 förordnat dir. Iwan Ahlström, sekr. Lars Gunnar Flemström och avd.dir. Bengt Tancred att vara experter i produktansvarskommittén samt
    28 sept. 1973 förordnat distr.lantmätaren Birger Simu att vara expert i utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i Torne, Muonio och Könkämä älvar.

 

Högsta domstolen. K. M:t har
    28 sept. 1973 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Thorsten Lunderquist och ass. i Svea hovr. Brita Sundberg-Weitman att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev.sekr. samt
    12 okt. 1973 förordnat e. rev.sekr:a, ass:a i Svea hovr. Lennart Grobgeld, Ulla Ljunggren-Thedéen och Harry Jusélius att vara e. o. rev.sekr.

 

Regeringsrätten. K.M:t har
    21 sept. 1973 förordnat e. reg.rättssekr., fisk. i kammarrätten i Sthlm Anders Swartling att vara e. o. reg.rättssekr.
    28 sept. 1973 förordnat t. f. reg.rättssekr. Ingvar Severin att vara e. reg.rättssekr. samt
    s. d. förordnat fisk:a i kammarrätten i Sthlm Göran Grege, Robert Alderin och Rolf Berggren, ass. i kammarrätten i Gbg Björn Månsson samt fisk. i sistnämnda kammarrätt Anders Ahlquist att inneha långtidsvik. på tjänst som reg.rättssekr. samt
    12 okt. 1973 på begäran entledigat reg.rådet Henrik Klackenberg.

 

Hovrätterna. K.M:t har
    21 sept. 1973 utnämnt rådm. i Jönköpings tr Lennart Sjögreen att vara hovr.råd i Göta hovr.,
    28 sept. 1973 utnämnt ass. i Göta hovr. Hans Olsson att vara hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland,
    s. d. utnämnt rättschefen i statsrådsberedningen, ass. i hovr. f. Övre Norrland Per-Erik Nilsson, dep.rådet i socialdep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland Björn Sjöberg, kanslirådet i justitiedep:t, ass. i hovr. f. Övre Norrland Johan

848 PersonalnotiserLeche och ass. i hovr. f. Övre Norrland Stig Lindström att vara hovr.råd i hovr. samt
    s. d. till ass. förordnat, i Svea hovr. fisk:a Stig Hagelstam, Michael Mohammar och Jan Vilgeus, i Göta hovr. fisk. Åke Holm, i hovr. över Skåne o. Blekinge fisk:a Bodil Hulgaard och Bengt Nilsson samt i hovr. f. Västra Sverige fisk. Dan Ogvall.